Nyheter > Informasjon til pensjonerte medlemmer

Tradisjon tro vil vi også for 2023 sende våre pensjonister en 7. sans. Vanligvis blir denne sendt ut sammen med en julehilsen fra forbundslederen, men på grunn av landsmøtet ble ikke almanakken sendt til trykk før nå. Vi ønsket at kontaktinfo til oss ble trykket riktig og måtte vente til etter valget. Dette betyr at våre pensjonistmedlemmer ikke vil motta almanakken før på nyåret.

Reiseforsikring

Forbundet har over tid jobbet med å få til en avtale der også våre medlemmer over 75 år skal kunne bli med i forbundets kollektive reiseforsikring. Dette har vi endelig fått på plass fra 1.1.2023. Alle våre medlemmer over 75 år skal ha mottatt et tilbud om å bli med i denne forsikringen. LO Favør Reiseforsikring gjelder for medlemmet og ektefelle/samboer og også for barnebarn under 20 år dersom de reiser sammen med besteforeldrene. Viktig å påpeke at ulykkesdelen av forsikringen opphører når man fyller 75 år. Mange har takket ja og skal ha mottatt en bekreftelse fra forbundet på at forsikringen er registrert.

Er du 75 år og ikke fikk takket ja til tilbudet innen fristen 10. november? Fortvil ikke. Du har fortsatt mulighet til å bli med, men da må du være rask. Send en e-post til postkasse@flt.no innen 9. desember og du kan bli med på forsikringen fra 1.1.2023.