Nyheter > Industriplattform fra LO og NHO: – Ubesvarte spørsmål om eierskap

OPTIMIST: Forbundsleder Ulf Madsen tror på fremtidig industri som står på skuldrene til dagens. Foto: Frode Ersfjord.

NHO og LO har i år gått sammen om en industri- og energipolitisk plattform. – Det er fint, og det er en tung allianse som står bak en mer aktiv industripolitikk, sier forbundsleder Ulf Madsen. Han mener det må jobbes videre med initiativet denne alliansen har tatt.

Gir forutsigbarhet og trygghet

– At det nå endelig kommer strategier for sikre klimakutt og øke verdiskapingen fra fornybare ressurser er veldig bra. Å ikke ha en plan for dette stiller oss som industriforbund i en vanskelig situasjon, sier Madsen. Madsen påpeker at FLT’s medlemmer trenger forutsigbar og trygghet i omstillingen som samfunnet skal gjennom. – Planer og plattformer bidrar til å tegne opp veien videre. Dette dokumentet, og arbeidet i Prosess21 bidrar til det.

Problemer med kraftforsyning

Tross i mye bra i dokumentet, har FLT funnet punkter til forbedring. Madsen trekker fram problemer med nok kraftforsyning og bra nok utnyttelse av kraftressursene. – Det må sikres energi til industrien, sier Madsen. Flere hundre tusen arbeidstakeres arbeidsplasser vil bli påvirket av den fremtidige omstillingen, påpeker forbundslederen. Madsen berømmer enigheten om havvindsatsingen. – Med løsningene som ligger i plattformen, så kan en bidra til å utvikle en global leverandørindustri for havvind i Norge.

Hvem skal eie bedriftene?

– Jeg er spent på hvordan diskusjonen vil gå på eierskapsspørsmål. Jeg er også spent på hva en tenker om å være en del av et internasjonalt marked samtidig som vi har et sterkt ansvar for å sikre norsk industri, sier Madsen. FLT ønsker også et sterkere søkelys på arbeidstakerrettigheter. – At det står så lite om dette, antar jeg kan begrunnes ut ifra alliansen bak dette arbeidet, påpeker Madsen. Forbundslederen vil også ha inn mer omtale av den eksisterende industriens egenskaper. – Fremtidens industri må stå på fortidens industri sine skuldre, og det må vi også ha strategier for. Han poengterer at til tross for innspill, skal FLT skal være en støttespiller i LO for å få gjennomslag for en mer aktiv industripolitikk. – Vi inviterte LO inn i Forbundsstyremøte for å drøfte plattformen, og stilte de spørsmålene vi har, sier Madsen, som avslutter med at dette har vært et positivt arbeid.