Nyheter > I dialog med Vestre
Vestre
Vestre er lydhør for FLT sine innspill. Her fra Landsmøtet

Først til mølla?

  • Jeg har jobbet hele livet i industrien på Herøya. Vi har lenge stått oppe i kraftutfordringer. Det er mange gryteklare prosjekter som det ikke blir noe av. Slik er det i hele landet. Blant annet derfor er en av FLT sine saker billig og nok kraft til industrien, sa Jonas.  

Hun sa at det er bra at regjeringen har gått bort fra «først til mølla-prinsippet» når det gjelder å få tilknytning til energi. Nå er det ikke slik at det bare er tilgang til nok kraft som er utfordringen, men også distribusjonsnettet. Nettselskapene skal nå prioritere prosjekter «med stor grad av gjennomføringsevne» der det er kø for nettkapasitet.  

  • Men er det nok? spurte Jonas 

Over hele landet blir det lagt planer om å bygge ut datasentre som krever store mengder energi og beslaglegger enorme arealer (til og med på dyrkbar mark!). Om få år kan energinasjonen Norge ha kraftunderskudd. Kraftsituasjonen viser at vi raskt må bygge ut mer energi og mer nett. Men kan vi ha enda tydeligere prioriteringer? FLT mener industri skal trumfe kryptoutvinning, var det klare budskapet. 

Hun poengterte at FLT mener at det ved tildeling av kraft må sees til samfunnsnytten i forhold til uttelling for arbeidsplasser, samfunnsøkonomi og miljømessig.  

Statlig eierskap 

Vi mener at mineralnæringen, hydrogensatsingen og fornybarsatsingen generelt burde vurderes å være under statlig eierskap. Du har jo laget en glimrende eierskapsmelding og vi ønsker at den utvides med noen sider. – Vil det la seg gjøre?, spurte Jonas.  

Fagskoler 

Hun tok også opp en annen av FLT sine hjertesaker:  

Kompetansebehovene som bedriftene skriker etter og ikke får tak i. Fagskolene ligger vårt hjerte nært og vi mener at hvis vi teknologisk og miljømessig skal komme videre og holde tritt med utviklingen (og helst være foran) må vi trappe opp både antall studieplasser og tilskuddene må gis til fagskolene for at de skal ha forutsigbarhet. I tillegg må også fagskolene bli fri for studieavgift.  

Kvalitet og kompetanse er vårt viktigste konkurransefortrinn sammen med rimelig og nok tilgang til kraft (grønn energi) La oss ikke ødelegge dette, avsluttet Jonas. Ministeren var lydhør for forslagene fra FLT, uten at han kunne love noe over bordet. Vi vil jobbe videre med å få gjennomslag for FLT sine saker, avslutter Jonas.