Nyheter > Husk å bruke stemmeretten!

LOs forhandlingsutvalg diskuterte mulige løsninger underveis.

Tekst og foto: Frode Ersfjord Et enstemmig forhandlingsutvalg for LO anbefaler sine medlemmer å stemme JA under uravstemningen for tariffoppgjøret i privat sektor. Om du har en av følgende overenskomster vil du kunne stemme via en lenke som er sendt til din registrerte e-postadresse:
  • Tekniske funksjonærer
  • Arbeidsledere i byggfag
  • Arbeidsledere i hotell- og restaurant

Trekker fram tetting av AFP-hull

Forbundsleder Ulf Madsen trekker frem forbedring av Avtalefestet pensjon (AFP), økt kjøpekraft samt mer til etter- og videreutdanning som gode resultater under årets oppgjør. – Å tette hullene i AFP-en var ikke noe vi kom til å få uten å stå sammen. Tryggheten som LO-fellesskapet representerer ga oss makt bak kravet om å få reparert en pensjonsordning hvor en fjerdedel falt ut, påpeker Madsen. Frist for å avgi stemme er 24. april kl. 24:00.