Nyheter > Høring: FLT krever mer penger til fagskolene
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/445294202757954/ – Vi mener at antallet fagskolestudenter bør fordobles på tre til fem år, og nærme seg 30.000. Vi ber derfor om en økning i bevilgningen i forslaget til statsbudsjett for 2020, sier andre nestleder i FLT, Arnstein Aasestrand. Kommentarene til Aasestrand falt under Utdannings- og forskningskomiteens høring til statsbudsjettet for 2020. Under høringen fremsatte Aasestrand også FLTs ønske om at fagskolene skal plasseres på høyeste nivå i utdanningssystemet. – Vi mener at fagskolene bør gis samme status som høyere utdanning, det vil si at de endelig plasseres på nivå seks i utdanningssystemet, foreslo Aasestrand.