Nyheter > Gratulerer med dagen! 1. mai 2020

Ulf Madsen. Foto: Frode Ersfjord

Historisk 1. mai-feiring

I dag feirer vi en historisk 1. mai. Siden vår stiftelse 1. mai 1951, da som Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer, har vi aldri opplevd at det er et kollektivt ansvar å unngå folkemengder under arbeidernes internasjonale kampdag. Men vi gjør det av en god grunn, og med en av arbeiderbevegelsens viktigste kampsaker i bakhodet: Solidaritet. Dagen er historisk fordi vi i Norge har en meldt arbeidsledighet på over 400 000 mennesker, nær 15% av arbeidsstyrken. Tallene er grufulle. I FLT har vi om lag 300 medlemmer som er helt permitterte. Enkelte bransjer sliter mer enn andre. FLT organiserer i de fleste bransjer i privat sektor og jobber derfor for å påvirke i flere retninger. Fagbevegelsens jobb har vært krevende i denne perioden, men viser oss også at vi er nødvendige.

LO har lyktes – men vi har en vei å gå

LO-familien har vært en sterk politisk aktør inn mot forhandlingene av krisepakker mot Regjering og Storting. Rettighetene og interessene til arbeidstakere over hele Norge må ivaretas – og resultatene viser at LO har vært en tung brikke som har beveget politikken i riktig retning. Så må vi nå også vinne kampen om å bedre rammevilkårene for leveranseindustrien slik at den overlever den dobbelte krisen med både korona men også stupet i oljeprisen. Det er blant annet denne industrien som skal sørge for en del av omstillingen til den nye tiden etter korona og olje. 3 600 mennesker deltok under Norges første 1. mai-feiring på Youngstorget i 1890. I dag står det samme torget tomt. Men innholdet for 1. mai er fortsatt likt; vi som deltar i arbeidslivet sitter i samme båt. Fra operatør til funksjonær og arbeidsleder. Arbeiderbevegelsens krav om solidaritet og rettferdighet er historiske størrelser, som har gitt oss det samfunnet vi i dag er stolte av, men kanskje også tar litt for gitt.

Etter- og videreutdanning blir avgjørende

I FLT har vi opp gjennom historien vært med på å videreutvikle det vi kaller den norske modellen. Som mange av dere vet har vi blant annet innarbeidet ordninger for etter- og videreutdanning i våre tariffavtaler over de tre siste tiårene. Under krisen vi nå står i, er nettopp etter- og videreutdanning en av nøklene til å komme styrket ut av dagens situasjon. Jeg er stolt over at vårt utdanningsselskap Addisco nå tilbyr en rekke nye kurs, spesielt tilpasset medlemmenes behov og arbeidsmarkedets etterspørsel.

Internasjonalt engasjement

1. mai handler også om det internasjonale engasjementet for en bedre verden. FLT støtter helhjertet Norsk folkehjelps 1. mai-aksjon: «Stopp smitten – ikke demokratiet!». Politiske krefter i andre land ønsker å bruke krisen som unnskyldning for å begrense både demokrati og ytringsfrihet. Fagbevegelsens egen hjelpeorganisasjon arbeider for å unngå dette. Folkehjelpa ønsker også å styrke leveransen av håndsåpe og desinfeksjonsmidler blant helsearbeidere i fattige land. En riktig vei å gå, i en krevende tid. Vi skal bruke årets 1. mai til å vise frem en sterk fagbevegelse som er mer politisk relevant enn noensinne. Oppgaven med å få folk tilbake i jobb, under trygge forutsetninger, er et felles prosjekt. Ingen skal måtte stå igjen ensomme. Jeg anbefaler dere alle til å rekruttere samt ønske nye medlemmer velkommen inn til oss. Gratulerer med dagen!