Nyheter > Gratulerer med 8. mars 2021

Det er fortsatt et godt stykke igjen før vi har et likestilt samfunn hvor menn og kvinner har like muligheter. For eksempel er det fremdeles et stort gap mellom menn og kvinners lønn og kjønnsbasert trakassering på arbeidsplassen er et problem for mange. Kampen for lik lønn og en aktiv likestillingspolitikk er sentralt for å bekjempe dette. Det å engasjere seg fagforeningsarbeid gir gode muligheter for å påvirke og fremme likestilling på arbeidsplassen.

Gjennom koronapandemien har mange kvinner stått i frontlinjen som helsearbeidere, omsorgspersoner, samfunnsarrangører, og ikke minst som sterke nasjonale ledere i kampen mot pandemien. Samtidig rammer pandemien mange kvinner hardt. Vi ser økende grad av vold i nære relasjoner og ubetalte omsorgsplikter. Dette rammer kvinner spesielt. LO inviterer til digital feiring av 8. mars med fokus på likelønn, kvinneyrker og bedre vern mot voldtekt. Jeg stiller meg bak disse parolene og oppfordrer alle FLT-medlemmer til å gjøre det samme.