Nyheter > GRATIS STUDIUM: Python-programmering

PROGRAMMER I PYTHON: Lær deg noe nyttig for både deg selv og arbeidsgiver. Foto: traffic_analyzer/iStock

Søk i dag

Grip muligheten til å lære deg å programmere! Søknadsfrist 10. oktober 2021. Emnet er fra Universitetet i Sørøst-Norge og gir en innføring i ingeniørfaglige og tekniske beregninger med Python.
Du får kunnskaper om:
  • To populære programmeringsmiljøer: Spyder og Jupyter Notebook
  • Pythons ulike datatyper (tall, tekst, lister, arrayer, tupler)
  • Plotting av data
  • Programmering av egne funksjoner
  • Testing og feilsøking av egen kode
  • Betinget programløp med if-else-betingelser
  • Repetert programløp med for-løkker og while-løkker
  • Lesing og skriving av fildata (numeriske data i txt-filer og Excel-filer)
  • Anvendelse av programmering innen bl.a. optimering («finne beste løsning»).
Du får ferdigheter i å bruke denne kunnskapen i praktisk programmering. Emnet forutsetter en studieinnsats på ca 135 timer (som er iht. USNs standard på 27 timers innsats pr. studiepoeng). Les mer om studiet her. Søk opptak her.