Nyheter > — Gledelig at AFP i offentlig sektor styrkes

Alf Edvard Masternes er FLTs representant i LO Stats forhandlingsutvalg. Foto: Frode Ersfjord

Tekst: Frode Ersfjord — Vi er fornøyd med at det har blitt oppnådd enighet om ny pensjonsløsning for offentlig sektor, mellom Regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne, sier FLTs Alf Edvard Masternes. Masternes er leder i FLT Statens Vegvesen, som organiserer i underkant av 1000 ansatte. — For oss har det også vært viktig at de som har særaldersgrenser etter dagens regler, skal sikres nødvendig forutsigbarhet, legger Masternes til.

Ny ordning fra 2020

Det er enighet om en avtale som gir en god livsvarig pensjon og et tidligpensjonstillegg for de som trenger det. Det er også enighet om en påslagsmodell der alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone. Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere.

— Jeg håper den sosiale profilen gir de som er født etter 1963 en pensjon til å leve av. Vi må bruke litt tid til å gjennomgå hele avtalen. Nå skal dette til uravstemning og forankres hos medlemmene i løpet av våren.

Masternes vil også takke forhandlingsutvalget for jobben som er gjort.

LO er fornøyd

— LOs utgangspunkt for forhandlingene var vedtaket på kongressen i 2017 som la til grunn at det fortsatt skal være en felles pensjonsordning i offentlig sektor innenfor rammene av en påslagsmodell. Det har vi fått med denne avtalen, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik. Videre vedtok kongressen at en ny pensjonsordning skal baseres på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner, reguleringsbestemmelser som i Folketrygden, at overføringsavtalen videreføres og at den skal inneholde en godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning. — Vi har fått til en avtale som har i seg disse elementene. Samtidig har vi fått en avklaring på overgangsordninger knytta til alderspensjon for personer med særaldersgrense og videre prosess for disse gruppene som skal gjennomføres via forhandlinger mellom partene, sier Følsvik. Se også: Framforhandlet løsning: Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Fakta om avtalen:

  • Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.
  • Stat: 171 000
  • Kommuner/fylkeskommuner: 480 000
  • Helseforetak: 137 000
  • Desember 2017: prosessavtale om å oppnå en ny pensjonsavtale
  • Fase 1: Arbeidsgruppe avga rapport i februar 2018
  • Fase 2: Forhandlinger – Enighet om avtale 3. mars 2018