Nyheter > Full støtte til de streikende vekterne fra FLT
– Vi støtter Norsk Arbeidsmandsforbund og Parats rettferdige kamp og krav fullt ut, sier Aud Marit Sollid, som er første nestleder i FLT. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) tjener en vekter i gjennomsnitt kr 437 280 i året, noe som inkluderer alle ulempetillegg. Dette gjør vekterne til en lavtlønnsgruppe. – Dette er en gruppe som har blitt forbigått under mange lønnsoppgjør. Ulempene de opplever under tøft helge- og nattarbeid ligger langt etter det man kan forvente, påpeker Sollid. Arbeidsgiversiden og vekternes fagforeninger ble etter streiken i 2010 enige om at lønnsutviklingen skulle heves, slik at bransjen ble mer konkurransedyktig. Etter en moderat oppgang har lønningen igjen vært på vei ned siden 2016.