Nyheter > Full fart på Frøya
avdeling froya, flt Avdelingsstyret i 136: Fra venstre vara Rune Andersen, styremedlem Kurt Grytvik, leder Kim Inge Jørgensen, nestleder Kenneth Jobotn og sekretær Unni Hattmyr. Avdeling 136 tilhører et av testområdene som er valgt ut til å delta i prosjekt 6.6. Trøndelag og Sør-Vestlandet ble valgt ut til å delta, men testområdene arbeider ulikt med prosjektmålene. Trøndelagsregionen arbeider aktivt med organisasjonsutvikling og skolering. Avdelingen på Frøya som har vært en del av prosjektet siden 2016 (se fakta om prosjektet under). -Deltakelsen i prosjektet har gitt oss økt kompetanse og tettere kontakt med FLT sentralt. Det har ført til en bevisstgjøring i forhold til egen organisasjonsutvikling, forteller Unni Hattmyr, sekretær i avdeling 136. Kurs i forhandlingsteknikk.  Se flere bilder fra kursene på FLTs facebookside

Økt kompetanse

Som en del av prosjekt 6.6 har avdelingen fått tett oppfølging fra fagpersoner sentralt hos FLT. Disse har bidratt med både tillitsvalgtskolering og andre kurs, men også gitt avdelingen solid bistand i prosessen mot å bli mer aktiv. Styremedlem Kurt Grytvik nevner tillitsvalgtskolering og kursing blant de viktigste årsakene til den økte aktiviteten i avdelingen: -Det er mye lettere å drive godt organisasjonsarbeid med den rette kompetansen. Økt kompetanse fører til bevisstgjøring og handling. -Det å få på plass en handlingsplan, i tillegg til å etablere egen bedriftsklubb adskilt fra avdelingsstyret, har også bidratt til å lette organisasjonsarbeidet. Et av resultatene er at avdelingsstyret har bedre tid til å jobbe med rekruttering av nye medlemmer, forteller leder Kim Inge Jørgensen, som selv jobber med rekruttering og hittil har vervet sju nye medlemmer. Avdelingen har samtidig arbeidet med ulike informasjonstiltak som egen Facebook-gruppe og hatt stand på flere arrangementer. -På den måten blir vi mer synlige for folk. Vi treffer dessuten mange potensielle medlemmer som får øynene opp for medlemsfordelene FLT tilbyr. Det gir oss god motivasjon til å fortsette med arbeidet, sier nestleder Kenneth Jobotn.

Samarbeid mellom avdelingene

21.- 23. april var en aktiv kurshelg i avdelingen. Introduksjonskurset «Ny i FLT» og kurs i forhandlingsteknikk ble avholdt med veiledere fra FLT sentralt. Medlemmer fra andre Trøndelagsavdelinger i FLT deltok også på kurset. Det ble rom for både erfaringsutveksling, faglig påfyll og sosialt samvær. Et av formålene med prosjekt 6.6 er å øke samarbeid mellom avdelingene. – Vi har konsentrert oss mest om å øke aktiviteten i egen avdeling fram til nå, men vi ønsker å samarbeide med andre avdelinger på sikt, for eksempel om kurs. Det er viktig for oss å ta organisasjonsutviklingen steg for steg og ikke gape over for mye på en gang, sier Kim Inge Jørgensen. Elisabeth Mogård, rådgiver i FLTs organisasjonsavdeling, er enig: -Vi ønsker mer samarbeid mellom avdelingene. Kurs bidrar til å øke kompetansen og virker som et samlingspunkt. Her kan medlemmene dele erfaringer med hverandre og samtidig få tettere kontakt med FLT sentralt, sier hun. Fakta om prosjekt 6.6
  • I henhold Landsmøtevedtaket (2013) skal  prosjekt 6.6: «styrke arbeidet med rekruttering, skolering og organisasjonsarbeid ute i avdelingene (regioner/områder), (…) koordinere og bistå bedriftsgruppers, avdelingers og forbundets behov innen disse regionene, og (…) drive  utadrettet virksomhet i samarbeid med avdelingene ute i regioner og områder med stort potensial for rekruttering».
  • Prosjektet skal jobbe med rekruttering, skolering og organisasjonsarbeid. Disse tre områdene henger nøye sammen og danner byggesteinene i det vi kaller organisasjonsbygging.
  • Prosjekt 6.6 startet i 2015, men avdelingen på Frøya ble ikke med før i 2016. Sør-Vestlandet og Trøndelag ble valgt ut til å delta i prosjektet. I Rogaland er Brikt-Terje Skipanes  ansatt som prosjektmedarbeider og jobber med rekruttering og organisering. I Trøndelag jobbes det med organisasjonsarbeid og skolering med bistand fra FLT sentralt.
  • Prosjektkoordinator for prosjekt 6.6 er Camilla Hanses Nygaard, rådgiver i FLTs Organisasjonsavdeling. De endelige resultatene av prosjekt 6.6 presenteres 30. august 2017.