Nyheter > Frykter at tyngre NAV-brukere vil falle helt utenfor
– Det har skjedd en klar kommersialisering og monopolisering som følge av at arbeidstiltakene ble konkurranseutsatt. Med en fastsatt pris fra anbudssystemet vil ikke de tyngste brukerne få hjelp, sier Leikvoll. Resultatene fra første anbudsrunde viser at kommersielle bedrifter har vunnet over halvparten av alle kontraktene. I åtte fylker er kommersielle bedrifter nå dominerende på tiltaksplasser. – De som står langt fra arbeidslivet vil ikke få tilbud om tiltaksplass fordi det koster for mye å formidle dem. Prisen er alt bestemt i anbudssystemet. Bedriftene vil derfor ikke klare personer med store skrive- og lesevansker eller tunge psykiske vansker, sier Leikvoll. Les resten av saken i Dagsavisen her. Forsiden Dagsavisen