Nyheter > Fradrag for kontingent i skattemeldingen

Husk at:

  • I FLT er forsikringene kollektive og en del av medlemskapet, dermed er også forsikringspremien fradragsberettiget. Fradrag er betinget av at skattyter er yrkesaktiv lønnsmottaker. Du må ha vært i lønnet arbeid i inntektsåret.
  • Pensjonister og andre som ikke har vært yrkesaktive i noen deler av inntektsåret, vil ikke få fradrag selv om de betaler kontingent.
  • Lønnsmottakere som i perioder av inntektsåret ikke er yrkesaktive, vil likevel få fradrag for all kontingent som er betalt i året innenfor fradragsrammen.
  • Dersom du er usikker på om du har krav på skattefradrag eller ikke, er det Skatteetaten som kan bistå. Les mer på skatteetaten.no