Nyheter > Forventer et statsbudsjett tilpasset tøffere tider
Forbundslederne Ulf Madsen i FLT og Frode Alfheim i Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy.
– Vi forventer et stramt budsjett. Bakgrunnen er situasjonen med krig i Europa og ønsket om å hindre ytterligere prisvekst, forklarer de to. – Mye av industrien er svært sårbar i den situasjonen vi står midt oppe i, og industrien trenger ikke ytterligere prisvekst, sier de og påpeker at også andre sektorer er avhengige av stabil økonomisk styring. – Dette er ikke tiden for eksperimenter, slår de fast. Industri Energi og FLT er for tiden inne i en prosess som kan ende med sammenslåing av de to forbundene. Det pågår derfor også et tett samarbeid om næringspolitiske spørsmål, hvor statsbudsjettet er av stor viktighet for begge. Les også: Industri Energi og FLT reagerer positivt på strømstøttepakken til næringslivet. Må unngå politisk spill Alfheim og Madsen er opptatt av at politikerne må ta ansvar og stå sammen om den krevende situasjonen både Norge og Europa befinner seg i, heller enn å bedrive politisk spill. De to mener regjeringens forslag til strømstøttepakke må vedtas snarlig og understreker partssamarbeidet som ligger til grunn for forslaget. – Vi er fornøyde med pakken som ble presentert, ikke minst fordi det også kom på plass et strømstøtteelement, koblet sammen med energieffektivisering. Pakken er smidd frem gjennom tett samarbeid med partene i arbeidslivet og nå forventer vi at pakken kommer på plass, uten mere politisk spill, sier de to. Må kjenne igjen Hurdalsplattformen i budsjettet Samtidig som Alfheim og Madsen mener regjeringen er kommet godt i gang gjennom arbeidet med strømstøttepakken, har de klare forventninger også til andre deler av budsjettet. – Vi må kjenne igjen Hurdalsplattformen i den faktiske politikken til regjeringen. Det er mye i plattformen som ikke nødvendigvis handler mest om penger, men om gode politiske veivalg, sier de to. Må sikre de som står lengst unna arbeidsmarkedet Madsen utdyper forventingene fra FLT: – Det er lav ledighet i landet, og regjeringen kan da bli fristet til å kutte i arbeidsmarkedstiltak, men når de kutter her, så kutter de også tilbudet for de som trenger ordningene mest, de som står lengst unna arbeidsmarkedet, sier han. – Det er ikke sikkert at de lengst unna arbeidsmarkedet får arbeid, selv om det er mange i jobb i dette landet, forklarer han. FLT mener derfor at arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov skal skjermes når det kuttes. – Aller helst ønsker vi at antallet tiltaksplasser økes og at det gjøres tilgjengelig flere plasser innen varig tilrettelagt arbeid, sier han. Alfheim er tydelig på at dette er krav som støttes av Industri Energi: – Dette er et tema jeg vet mange av våre tillitsvalgte også er opptatt av. Det er enormt viktig at vi klarer å inkludere enda flere i arbeidslivet. Det betyr mer trivsel, økt livskvalitet og mestringsfølelse for hvert eneste menneske vi klarer å få med oss, sier han. Bekymret for kutt i Statens Vegvesen Alfheim og Madsen er også bekymret for at kutt innen samferdselssektoren vil ramme Statens Vegvesen hardt: – Den jobben Statens Vegvesen gjør for fremkommelige og trygge veier her i landet kan ikke undervurderes, derfor er vi svært bekymret for de varslede samferdselskuttene. Det vil komme i tillegg til kostnadsøkninger i sektoren, sier de to. Finansieringen på samferdselsfeltet er forskjellig mellom Nye Veier og Statens Vegvesen. FLT frykter derfor det vil være enklest å gjennomføre eventuelle kutt gjennom Statens Vegvesen. Madsen forteller at FLT lenge har jobbet for å løse denne problemstillingen gjennom å lage like rammevilkår for de to aktørene: – Det haster å få på plass en ny finansieringsordning som sikrer like rammevilkår mellom de to, sier Madsen, og er tydelig på at FLT vil arbeide for at det ikke blir kutt i forhold til de planene som allerede er lagt. Vil ha sterkere satsing på fagskolene Industri Energi og FLT mener det må satses sterkere på fagskolene. – Vi ser en stor skjevdeling mellom universitetene, høgskolene og fagskolene, der det rett og slett ikke satses godt nok på fagskolene, sier Alfheim og Madsen. Forbundslederne viser til at regjeringen ønsker å sikre utdanning i distriktene og å utdanne nok arbeidskraft, med rett kompetanse, der det er behov for det. Nå mener de tiden er inne for å følge opp ambisjonene. – Det koster ikke noe å vri midlene mellom fagskolene og universitets- og høgskolesektoren for å sikre kompetansen der det er behov for den. Vi ønsker å se at regjeringen tar gode ambisjoner et skritt videre og følger opp gjennom praktisk politikk, sier de to. Mørkt bakteppe for budsjettarbeidet – Det har skjedd mye siden Støre-regjeringen skrev Hurdalsplattformen og tok over styringen av landet for ett år siden. Det er krig i Europa og vi står midt oppe i en alvorlig energikrise, det kommer vi til å merke tydelig når regjeringen presenterer sitt forslag til statsbudsjett, sier Alfheim og Madsen. – Vi må ta utgangspunkt i verden slik den er, samtidig skal vi jobbe knallhardt for at statsbudsjettet gagner våre medlemmers interesser. Det skal vi gjøre samtidig som vi erkjenner dette: vi vil få et statsbudsjett for en tøffere tid, sier de.