Nyheter > Stille fra regjeringen om Arbeidsforberedende trening
19. januar varslet statsråd Torbjørn Røe Isaksen en høring om organiseringen av AFT. Det har ikke vært trukket konklusjoner i denne saken, og høringen lar vente på seg. Statsråden har svart på et skriftlig spørsmål i Stortinget om anbudsutsettelse, men ikke akkurat på denne konkrete saken. Han bekrefter at de ikke har tatt stilling. I mellomtiden har en utredning fra advokatfirmaet Schjødt konkludert at AFT og Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ikke trenger å følge lov om offentlige anskaffelser. Denne utredningen var bestilt av NHO service og handel. Nestleder i FLT, Aud Marit Sollid, forteller at FLT følger med på denne saken og vil orientere underveis.