Nyheter > FØRSTEMAITALE: Gratulerer med dagen!

FEIRER: Forbundsleder i FLT, Ulf Madsen. Foto: Frode Ersfjord.

Av Ulf Madsen Forbundsleder i FLT

Førstemaitale 2021

Kjære FLT-medlemmer, Vladimir Putins meningsløse overfall på Ukraina har kastet Europa inn i en tilstand av utrygghet og frykt. Frykt for krig, frykt for bruk av atomvåpen, frykt for de globale følgene i form av sult, fattigdom og sosial uro. Det som var et blomstrende land, det som var Europas kornlager, og der solsikkeåkrene strakte seg mil etter mil, er nå forvandlet til en slagmark. Jeg vil oppfordre til å støtte Norsk Folkehjelp og andre organisasjoner sitt hjelpearbeid. Også i året som gikk fikk mange bransjer og deler av landet seg en trøkk fra koronapandemien og konsekvensene. I tillegg merker mange sanksjonene som nå innføres på grunn av krigen. Mange nordmenn er urolige. For arbeidsmarkedet. For strømprisene og drivstoffprisene. For renta. Nettopp derfor er det så viktig at vi har en regjering som ikke sitter på henda sine, og sier at markedet må ordne opp. Det vi kaller den norske modellen, med fagbevegelsen i spissen, har kunnet innkassere en rekke seirer for arbeidstakere i året som gikk. Det er en samlet fagbevegelsen som har stått på, og nå også fått en regjering som er offensiv for både næringslivet og arbeidstakere. At vi har en regjering som går inn og hjelper til med rammevilkår, finansiering og annen støtte til næringer som sliter. Fagforeningfradraget skal dobles og den kollektive søksmålsretten ved ulovlig innleie skal gjeninnføres. Det er viktig å ha en regjering som sørger for trygg økonomisk styring. Det har vi i dag. Vi vet at Norge trenger å skape nye næringer, satse på fornybar energi og trenger å øke eksporten. Morgendagens industri skal bygge på gårsdagens kompetanse. Vi i FLT ivrer etter å sikre den kompetansen som arbeidstakere trenger i fremtidens Norge, ved at regjeringen satser på fagskolene slik det står i Hurdalsplattformen. Seks av ti bedrifter har ikke den kompetansen de trenger, så dette er viktig. Det er de arbeidstakerne vi har som legger grunnlaget for morgendagens Norge. Det er de som er klimaløserne. I mange bransjer har innslaget av sosial dumping og ulovligheter har vært stort. Og den manglende rekrutteringen blitt tildekket av utenlandsk arbeidskraftimport. Og la det ikke være noen tvil om det, kamerater: Fra LOs og arbeiderbevegelsens side har det aldri vært noen tvil om at vi ønsker våre brødre og søstre fra Polen, fra Baltikum, fra Russland, Ukraina og andre land velkommen! Vi har bare stilt ett absolutt og ufravikelig krav: Det skal skje på norske lønns- og arbeidsvilkår! Og nå ser vi med glede at storrengjøringen er i gang i arbeidslivet! Eksemplene på bedring er så mange at jeg rekker ikke å fortelle om alle denne gangen. Kjære venner, Koronapandemien. Klimakrisen. Krigen i Ukraina. Økonomisk usikkerhet i hele verden. Det er utrygge tider. Men vi som bor i Norge kjenner verdien av fellesskap. Fellesskapet gir oss trygghet. Frihet. Demokrati. Solidaritet. Det er vårt svar. Det er vår felles løsning. Takk for meg – og gratulerer så mye med dagen!