Nyheter > Førstemaitale 2021

Kjære FLT-medlemmer,

Flertallet av verdens land feirer arbeidernes internasjonale kampdag samtidig som oss. Første mai er dagen hvor vi feirer, samtidig som vi minner hverandre på verdien av solidaritet og fellesskap. De som bygget det moderne Norge, er de vi trekker frem i inspirasjon og takknemelighet.

I år markerer vi også at FLT er 70 år. Og vi er klare for 70 nye!

På denne tiden i fjor sto 400 000 mennesker utenfor arbeidslivet i Norge. Selv om tallet nå er halvert er det fortsatt for høyt.

Hadde vi ikke hatt en sterk fagbevegelse i Norge, ville ting sett atskillig verre ut.
Dette vet vi fordi land vi kan sammenligne oss med, og som har langt lavere organisasjonsgrad enn oss, har også høyere arbeidsledighet og dertil større forskjeller og mer fattigdom.

Politiske systemer og modeller kommer under press i kriser. Det vi kaller den norske modellen, med fagbevegelsen i spissen, har kunnet innkassere en rekke seirer for arbeidstakere i året som gikk. Det er en samlet fagbevegelsen som har stått på, og presset frem mer sosial politikk enn regjeringens forslag i året som gikk.

Usosial regjering – industriprosjekter trengs

Dagens regjering reagerte med forslag om kutt i formueskatten til de rikeste da pandemien kom. En krisepakke for de som ikke sto i noen krise.
LO, med samarbeidspartnere på Stortinget reagerte med forslag til en sosial byrdefordeling, som ville komme både arbeidstakere og bedrifter til gode.
Å sikre bedre permitteringsregler var blant de mange seirene som fagbevegelsen jobbet frem.

I FLT ser vi at arbeidsgiversiden er tøff, også under en pandemi. Det er da fellesskap og det organiserte arbeidslivet gir oss muligheten til å stå sammen og være tøff tilbake. Våre medlemmer skal være trygg på at de har FLT i ryggen, politisk så vel som på arbeidsplassen.

Vaksiner også til de fattigste i verden

Det er gledelig at flere og flere blir vaksinerte. Men fremover trenger vi politiske initiativer som sikrer at ledighetstallene ikke blir stående!

I FLT har vi tatt til orde for å få fart på norsk økonomi, blant annet ved å satse der vi er gode: Gryteklare industriprosjekter må forseres, vindkraftutbygging må til for å sikre kraft og grønne arbeidsplasser i fremtiden og Staten må tørre å bruke kraftige virkemidler for å få opp sysselsettingen!

Også i år blir det internasjonale engasjementet spesielt viktig. Viruspandemien kjenner ingen nasjonale grenser. Fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon, Norsk Folkehjelp, arbeider for rettferdig fordeling av vaksiner over hele verden. Ambisjonen er så høy som den kan bli, og så riktig som den kan være!

80% av verdens tilgjengelige vaksinene har allerede blitt kjøpt opp av 10 av verdens rikeste land. Husk at viruset ikke skiller mellom fattig og rik. Å neglisjere de som sitter nederst ved bordet, skader alle.

FLT støtter vi Folkehjelpas førstemai-aksjon helhjertet, og håper alle vil være med å bidra.

Kjære alle sammen, hold dere friske, hold motet oppe og gratulerer så mye med dagen!