Nyheter > Fornøyd med nye permitteringsregler

FATTET FORBUNDSLEDER: Ulf Madsen påpeker at FLT er der for sine medlemmer. Foto: Frode Ersfjord

Stortinget er har vedtatt nye regler

– Det er bra at Stortingsflertallet har lyttet til LO og arbeidsfolk, men dette er et kortsiktig grep. I fagbevegelsen står vi samlet for å vise solidaritet med de svake og samarbeider konstruktivt med arbeidsgivere i denne vanskelige situasjonen, sier Ulf Madsen som er forbundsleder i FLT. Hva kommer FLT til å gjøre fremover? – Jeg er klar over at mange FLT-medlemmer nå søker kunnskap om permitteringsregler og er bekymret for sin situasjon. Derfor organiserer vi oss for å kunne gi best mulig tilpasset informasjon kontinuerlig. Er forbundskontoret i full drift? – Ja. Vi følger nøye med og er her for medlemmene våre. FLT følger rådene fra det offentlige, og har satt ansatte med mulighet for det til å jobbe via hjemmekontor. Vi skal jobbe for at dette får minst mulig å si for tjenestene som vi leverer til våre medlemmer. Hva med arbeidslivssaker ute på arbeidsplasser? – Etter råd fra myndighetene har vi valgt å ikke bistå med besøk til medlemmenes arbeidsplass der det tidligere var naturlig. Men vi jobber for å løse slike saker elektronisk. Les mer om permitteringsreglene hos LO-advokatene her. Det vil komme relevant informasjon fra FLT på nettside og i vår App løpende. Endrede permitteringsregler som Storting og Regjering ble enige om 16. mars 2020. • Du er sikret 20 dager med full lønn ved permittering. • Ventedagene før dagpengeutbetalingene oppheves for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. • Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte foreslås redusert fra 50 %. til 40 %, noe som vil gi mer fleksibilitet og gi flere rett til dagpenger.