Nyheter > Fornøyd etter kongressen: – Trenger rødgrønt samarbeid videre

FLT’s TRE VALGTE: Ulf Madsen, Aud Marit Sollid og Arstein Aasestrand fikk applaus under  FLTs landsmøte i 2017. Foto: Frode Ersfjord

Forslagene som fikk gjennomslag

– Vi fremmet en rekke forslag til uttalelsene som vi fikk inn, dette gleder meg. Dette betyr at vi blir lyttet til i LO, forteller forbundsleder Ulf Madsen. FLT’s delegasjon til landsmøtet talte seks delegater i tillegg til forbundslederen. Blant sakene FLT løftet frem var fagskolesatsning, samferdselspolitikk og sirkulærøkonomi. Andre nestleder Arnstein Aasestrand påpekte at også FLT’s forslag til vedtektene ble tatt på alvor. – Utgangspunktet i innstillingen var å ikke ta inn vårt forslag om å gi LO-ledelsen myndighet til å sanksjonere ved behov, om noen bryter med f. eks. retningslinjer, regler eller vedtekter bestemt av LO. Jeg er glad for at LO’s sekretariat nå skal jobbe videre for å se om dette er noe vi trenger, påpeker Aasestrand. Også forbundets første nestleder, Aud Marit Sollid var fornøyd med de politiske gjennomslagene. – Jeg mener vi i FLT fikk en tydelig forståelse for hvor viktig det er å øke antallet tiltaksplasser innen arbeid og inkludering. Det er omslag 50 000 plasser i dag men nær 200 000 som trenger disse. Med mange ledige jobber er det åpenbart at dette bør bli prioritert av Regjering og Storting i tiden fremover, sier Sollid.

Godt samarbeid med andre

Samarbeidet med andre fagforbund blir beskrevet som godt av FLT’s tre politisk valgte. – Gjenkjennende nikk fra salen kommer når vi snakker om å få alle i arbeid, uavhengig av samfunnssektor, sier Sollid. Forbundslederen påpeker at FLT nok har mest til felles med forbund i privat sektor hvor det er likelydende interesser. – Men vi glemmer ikke at vi har mange medlemmer også i f. eks. Statens vegvesen som er like viktige for oss.

Hva blir utfordringen?

Den nyvalgte LO-ledelsen med Peggy Hessen Følsvik i spissen får en rekke utfordringer i den nye landsmøteperioden. Men hvilke av disse blir viktigst? Aasestrand legger raskt til at fortsatt medlemsvekst og politiske gjennomslag blir avgjørende, før forbundslederen forteller hvor FLT står politisk. – Jeg vil nevne at vi må opprettholde en god dialog og godt samarbeid i det faglig-politiske arbeidet slik at vi kan få en rødgrønn regjering også neste periode. Det er stor forskjell å jobbe med de rødgrønne kontra forrige regjering. Vi blir både sett og hørt på en annen måte, avslutter Madsen.