Nyheter > FORHANDLINGER: Tekniske funksjonærer er i gang

OVERLEVERTE KRAV: FLT’s Ulf Madsen (t.v.) overleverte krav til NHO’s Gro Øien (t.h.). Foto: Frode Ersfjord

God oppstart

– Det er godt å komme i gang, sier forbundsleder Ulf Madsen som også er FLT’s forhandlingsleder. Overenskomst for Tekniske funksjonærer er FLT’s overenskomst med flest tilknyttede medlemmer. FLT’s forhandlingsdelegasjon møtte NHO i dag den 14. juni på Majorstua i Oslo. – Vi løfter en rekke krav i årets oppgjør. Aktuelle områder er blant annet arbeidstid, generelle tillegg, forhandlingsopplegg og generelle endringer i lønnsbestemmelser.

Lokale forhandlinger er også viktig

Forbundslederen har tro på gode løsninger, men understreker også viktigheten av lokale forhandlinger i henhold til FLT’s overenskomst. – Lønnsutviklingen for FLT’s medlemmer skjer hovedsakelig under lokale forhandlinger med bakgrunn i bedriftens faktiske situasjon (fire kriterier). Forbundsstyret understreker at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til §9 i overenskomsten. Språkvask og presiseringer er også på agendaen under årets oppgjør. – Det er alltids språklige presiseringer, fra begge parter i slike oppgjør. Men her må vi holde tungen rett i munnen, påpeker forbundslederen. Selv små endringer i ordlyd kan få konsekvenser. FLT’s forhandlingsutvalg teller 8 personer pluss 4 rådgivere: Ulf Madsen, forbundsleder og forhandlingsleder Aud Marit Sollid, 1. nestleder Arnstein Aasestrand, 2. nestleder Terje Sagstad, forbundsstyret Lars Christian Nilsen, forbundsstyret Torstein Engevik Lene Sivertsen Kent Dahlin Rådgivere: Irene Røde Frenger Øyvind Lund Sørensen Ståle Johannesen Astrid Sørvåg