Nyheter > Forbundsstyret informerer
Forbundsstyret 2014 008 770

Forbundsstyret i FLT. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo.

Tariff 2016 Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes og 1. nestleder Ulf Madsen holdt innledning om tariffrevisjonen 2016. Simmenes fortalte om diskusjonen omkring forbundsvise eller samordna oppgjør. Simmenes ønsket samordna oppgjør, blant annet for å løfte pensjonsspørsmålet og stipendsaken. Madsen fortalte om den kommende tariffkonferansen 24.-25. februar. Der vil det også bli tema om hybridpensjon og om hva som har blitt foreslått av arbeidstidsutvalget. Rammeavtale i forbindelse med UNI Global Union Det vil bli inngått en avtale mellom FLT, HK, Nito og Tekna om samarbeid i forbindelse med felles deltakelse i UNI Global Union. Bakgrunnen er at Tekna nå også har blitt en del av UNI Global Union. Samarbeidet vil bygge på gjensidig respekt og partene er enige om å videreutvikle og styrke industri og næringsliv. Hensikten er å fremme felles interesser på europeisk og globalt nivå. Organisasjonsprosjektet 6.6. 2. nestleder i FLT Arnstein Aasestrand holdt en orientering om statusen i organisasjonsprosjektet. Der ble det blant annet informert om at Brikt-Terje Skipanes vil starte i jobb for å styrke blant annet rekrutteringen i region Sør-Vest. Prosjekt Medbestemmelse AFI ønsker å få til et prosjekt mellom flere forbund for å se på hvordan medbestemmelsen er i norsk arbeidsliv. Arild H. Steen holdt en innledning for forbundsstyret der han fortalte om organisasjonsgraden blant ulike grupper i befolkningen. Undersøkelsene vil gjøre det mulig å sammenlikne sektorer, bransjer, eierskap og egenskaper ved arbeidsplasser. Flere medlemmer til FLT Medlemstallet til FLT har økt litt fra årsskiftet 2014/2015 da en hadde 21.090 medlemmer. Ved årsskiftet 2015/2016 hadde en nå 21.124 medlemmer. Det er en økning i antall yrkesaktive medlemmer og i antall pensjonistmedlemmer. Antallet studentmedlemmer har derimot blitt lavere i løpet av 2015.