Nyheter > Forbundsstyret ga råd til Jonas Gahr Støre

DIGITAL POLITIKK: Jonas Gahr Støre møtte forbundsstyret via Teams fra sitt kontor. Foto: Aud Marit Sollid.

Gryteklare prosjekter – nasjonalt eierskap

Forbundsleder Ulf Madsen ga på vegne av FLT’s forbundsstyre klare forventninger til Arbeiderpartiets leder under et møte torsdag 19. november. – Vi må forsere gryteklare prosjekter i Norge. Multirollefartøy, undervannsbåter og vindkraftutbygging er eksempler hvor Staten må bruke muskler for å få opp sysselsetting, innledet forbundslederen. Utover å mene at Arbeiderpartiets programforslag er gjennomarbeidet, la også Madsen frem flere utfordringer til Jonas Gahr Støre. – Nasjonalt eierskap i viktige industrier må prioriteres. Vi trenger dette blant annet for å sikre den norske arbeidslivsmodellen i fremtiden. Støre viste til at Arbeidspartiet priser seg på å være et parti som ser denne helheten. Partilederen viste blant annet til at Norge trenger en mer aktiv næringspolitikk, hvor de private bedriftene fremdeles er ryggraden i næringslivet. – Vi må også styrke velferdsstaten, ikke bare ta vare på den, som jo alle er for.

Ungdommen og de permitterte

Ap-lederen trakk frem at det fortsatt kan være en kvart million nordmenn som er helt eller delvis permitterte ved inngangen til 2021. – Vi må lykkes med en fagpolitisk valgkamp. De permitterte skal ikke måtte betale prisen for koronaepidemien sammen med ungdommen. Det ble også tid til kritikk av dagens regjering. – Regjeringen første forslag da koronapandemien kom, var å kutte i formueskatten. De er besatt av dette.

FLT’s medlemmer avgjørende

Støre mener at Norge har verdens beste fagarbeidere, og påpekte at det er disse som skal skape løsningene for utslippskutt. – Vi skal kutte utslipp og skape jobber, men dette er ikke noe du bare gjør ved å peke på miljødepartementet eller budsjett. Vi viser konkret hvordan vi når målene, sektor for sektor, år for år. Medlemmene i FLT avgjør om vi lykkes med dette. – Og så trenger vi også en etter- og videreutdannngsreform. Her er det spesielt viktig med tilrettelegging for arbeidstakere, la partilederen til. FLT har som kjent et eget utdanningsselskap, Addisco, som i dag driver slik tilrettelegging for medlemmer som ønsker ny kompetanse. – Vi støtter absolutt initiativet, rett og slett fordi vi selv har så god erfaring med å videreutdanne våre egne medlemmer. Omlag 600 i året, påpeker Madsen. Forbundet  har også satt som mål at Norge skal få 100 000 plasser på de tekniske fagskolene for å styrke næringslivet, samt øke verdiskapningen i Norge.