Nyheter > Forbundet for Ledelse og Teknikk mener Fellesforbundet utfordrer et av grunnlagene for LOs fellesskap
Et samlet forbundsstyre i FLT mener Fellesforbundets foreslåtte organisering av funksjonærer og arbeidsledere innen industrioverenskomsten bryter med LOs regler og prinsipper. Dette er i dag FLTs avtalte område i LO. — Solidaritet og organisering er nøkkelpunkter for fagbevegelsens styrke. Det er derfor LO-forbundene samarbeider og i fellesskap setter grenser for hvem som organiserer forskjellige yrker, sier forbundsleder Ulf Madsen. Forslaget er fremforhandlet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri under årets tariffoppgjør. Utvidelsen gjelder omfangsområdet innen verksteds- og teknologiindustrien (VO).

Vil skape kaos og svekkelse

Funksjonærer og arbeidsledere i privat sektor (og Statens vegvesen) faller inn under FLTs organisasjonsområde. Normal praksis i LO er å søke om endringer av slike omfangsbestemmelser før man går til tarifforhandlinger. — Å utfordre denne modellen er uklokt. Jeg er redd for at Fellesforbundets forsøk på å organisere f. eks. ingeniører vil skape kaos og svekke overenskomstarbeidet, heller enn å styrke fagbevegelsen. FLT er i dialog med LOs ledelse om saken.

Medlemsvekst og unike tilbud

De siste årene har FLT hatt en betydelig medlemsvekst blant arbeidsledere og funksjonærer. — Vi opplever vekst fordi vi i over 70 år har spesialisert oss på overenskomster for disse gruppene. Flere funksjonærer velger å være organisert i LO, nettopp fordi FLTs fremforhandlede overenskomster gir medlemmene unike fordeler. Forbundet har  som eneste fagforbund i Europa et eget utdanningsselskap. — Skreddersydde opplegg for etter- og videreutdanning er noe vi har kjempet frem og lyktes med i snart 30 år. Slike ordninger tar tid å utvikle i samspill med arbeidsgiversiden. Vi er trygge på at FLT er den beste plassen for funksjonærer og arbeidsledere i LO-familien, avslutter Madsen. Mer informasjon: Riksmeklerens møtebok for Industrioverenskomsten finner du her. Se punkt 5. Industrioverenskomsten – videreutvikling.