Nyheter > Forberedelser til tariffoppgjøret 2022

Tariffrådet var tilstede tirsdag 7. desember.

Reguleringer rundt hjemmekontor

Når arbeidsplassen flyttes til hjemmet og det nærmest pålegges å jobbes hjemmefra, stiller det et spesielt krav til at forholdene der er på linje med kontorplassen, sier Irene Røde Frenger, avdelingsleder for arbeidsliv i FLT. Hjemmeforholdene må kartlegges og eventuelle mangler kompenseres. Reguleringen av dette må inn i tariffavtalene, hvilket var ett av forslagene som ble tatt opp på møtet. – Arbeidstaker må ha en god hjemmekontorløsning, og det må være arbeidsgivers ansvar, poengterer Irene. Særlig aktuelt nå er hvem som skal ta regningen for strømbruken hjemme. For FLT er strømregninga på hjemmekontor en aktuell problemstilling, noe forbundet uttalte seg om i en NRK Rogaland-artikkel: – Vi har en avtale om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor. Og på lik linje med at de dekker bredbånd så mener jeg også at arbeidsgiver bør dekke strøm, sier avdelingsleder i Rogaland Helge Stølen Reiestad. Et annet viktig aspekt av en slik regulering, som ble tatt opp på møtet, er å forhindre sykefravær. Fysiske plager er ikke et sjeldent problem for arbeidstakere på kontor. En uheldig sittestilling over tid er gjerne en stor årsak.

Tilbakeblikk, arbeidsgivers ståsted og tariffavtalestrukturen

  • Aud Marit Sollid, 1. nestleder i FLT, gir et tilbakeblikk på tariffrevisjonen 2021 og 2020.
  • Dag Sandvik, direktør og advokat i ASVL, holder foredrag om arbeidsgivers ståsted og innføringen av AFT-tiltaket. Tiltaket skal fungere som et sømløst tilbud om ordinært arbeid for vekst- og attføring med arbeidsforberedende aktiviteter.
  • Øyvind Lund Sørensen, rådgiver/jurist i FLT, holder foredrag om tariffavtalestrukturen med horisontal og vertikal struktur i privat og offentlig sektor.
  • Irene Røde Frenger, avdelingsleder for arbeidsliv i FLT, tar opp krav fra Fellesforbundet 2020 og mot 2022.

Om tariffrådet

Forbundet har tre tariffråd med åtte deltakere:
  1. Arbeidslederavtalen
  2. Teknisk funksjonæravtalen inkl. attføringsbedriftene
  3. ASVL-avtalen
Visjon Formålet med tariffavtalen er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet har som målsetning å ha de beste og mest fremtidsrettede tariffavtalene. Gjennom arbeidet i forbundets tariffråd settes det et fokus på tariffarbeidet.

Les også: