Nyheter > FLT’s valgkomité ønsker innspill

Ber om flere forslag

FLT’s valgkomité skal innstille på enn rekke verv i forkant av årets landsmøte, som avholdes den 19-22. november i Oslo. Valgkomiteen ønsker fortsatt innspill fra FLT’s medlemmer, og oppfordrer til at disse sendes inn fortløpende. Man trenger ikke bare sende forslag fra eget område eller avdelinger, men kan velge blant samtlige av FLT’s (i overkant av) 22 000 medlemmer. Komiteen ber om at forslagene begrunnes. Forslag sendes til: LarsChr.Nilsen@technipfmc.com og/eller merete.jonas@bilfinger.com Komiteen skal innstille på følgende verv til Landsmøtet Politisk ledelse: Leder, 1. og 2.nestleder Forbundsstyret: 7 styremedlemmer og 5 varamedlemmer Kontrollkomite:  3 medlemmer samt vara til disse Representantskapet i LO: 3 representanter, samt vara til disse

Fristen er 28. oktober

Frist for forhåndsbehandling hos valgkomiteen settes til 28.oktober, forslag mottas selvfølgelig også helt fram mot valget. Selv om fristen står, er det ingen grunn til å vente med å sende forslag. Valgkomiteen ønsker å gjøre så mye som mulig av arbeidet ferdig før selve Landsmøtet starter. Valgkomiteen Lars Christian Nilsen, forbundsstyret og avdeling 029 Kongsberg (komiteleder) Merete Jonas, forbundsstyret og avdeling 019 i Telemark Betine Olsen, avdeling 059 Harstad Bjørn Romsbotn, avdeling 022 i Rogaland Ravinthrakumar Suntharalingam, avdeling 109 Haram Lars Karlsen, avdeling 004 Oslo Torill Fadnes, avdeling 014 i Hordaland