Ikke fornøyd med regjeringen: FLTs Alf Edvard Masternes. Foto: Frode Ersfjord

Innlegg holdt av Alf Edvard Masternes som leder FLT Statens Vegvesen. LO Stats Kartellkonferanse 21. november 2018. Kartellkonferanse, dirigenter… Kjære Jonas (Gahr Støre) og Hans Christian (Gabrielsen), Takk for gode innlegg og samtale! Og takk for at dere stadig snakker om etter- og videreutdanning, det varmer godt i et FLT-hjerte. Vi brenner for dette sammen! Men etter- og videreutdanning trengs også, viser det seg, for politikere. Jeg skal kort gi en utfordring som vi må løse i fellesskap: Nemlig Statens vegvesens rolle i de nye regionene og privatisering av offentlige oppgaver. I juni 2017 gjorde Stortinget et tilnærmet enstemmig vedtak om å flytte oppgaver fra Statens vegvesen til fylkene. Dette ble gjort uten noen form for utredning og debatt i forkant. For oss er dette brudd i utredningsinstruksen. Ingen tillitsvalgte var enig i vedtaket. Vegdirektøren har advart mot dette i rapporten «fra sams og samling». Og kanskje overraskende – Entreprenørene ga i sine høringssvar tommelen ned med å splitte opp viktig fagkompetanse. Over 4000 ansatte i Staten, altså i vegvesenet, vil nå se på at deres fagmiljø blir splittet. La meg være klar – Ingen tviler på fylkeskommunen som en god arbeidsgiver – Men den faglige innvendingen mot oppsplitting av Statens vegvesen er klokkeklar: 12 separate vegvesen vil skape kaos som Norge bør og enda kan, unngå! Dette er sløsing av fellesskapets ressurser. Jonas. Du har et samlet fagmiljø og tillitsvalgte fra hele Norge til å hjelpe deg om du vil bidra til en nødvendig justering. I ett oppdragsbrev til Statens vegvesen foreslås det nå å se på privatisering av førerprøvene. Ta debatten i stortinget! Vi trenger å bevare Statens vegvesens rolle som en koordinerende aktør med et bredt og solidarisk ansvar for veier over hele Norge. Det er sosialdemokratisk, det er klokt og det er en utfordring vi håper du tar tak i!