jonny image001 Trygghet for våre medlemmer er kjernen i det meste av vårt arbeide. FLTs landsmøte i 2005 ble gjestet av Frank Aarebrot. Én av spådommene hans var at fagforeninger i fremtiden må tilby hjelp og assistanse i større grad og innen flere områder enn det fagforeninger tradisjonelt har gjort. Som et ledd i dette arbeidet har forbundets landsmøte vedtatt å innføre advokatforsikring gjennom Help Forsikring. Flere av oss kan i ulike faser av livet ha behov for privatrettslig assistanse. Eksempler kan være familierett, arverett, forbrukerkjøp eller nabotvister. Det kan være i situasjoner der vi ikke er i stand til å gjennomføre disse sakene selv – både på grunn av manglende ressurser eller kompetanse. Da er det godt å få hjelp av eksperter. Dersom du havner i en privatrettslig konflikt kan Help sine advokater ta saken – om nødvendig hele veien gjennom rettssystemet. Ved rettslig tvist kan du få advokatbistand for inntil 2 millioner kroner. Med advokatforsikring får du tilgang til spesialiserte advokater som kan gi deg råd og svar på juridiske spørsmål eller problemer. For våre medlemmer vil prisen bli 53 kroner per måned. Forbundet dekker en eventuell egenandel på kroner 3000. Dette dekker også 15 timer generell juridisk rådgivning i året. Det betyr at du kan rådføre deg med advokaten din om hva som helst innen forsikringens dekningsfelt. Denne kollektive medlemsfordelen vil være gjeldende fra 1. april 2014, med unntak for elev- og studentmedlemskap og medlemmer som ikke betaler forsikringspremie. Det vil være mulig å reservere seg mot forsikringen. Forbundet vil sende ut informasjon om advokatforsikringen og reservasjon innen kort tid. De LO forbundene som har innført ordningen melder om at ordningen er meget godt mottatt av medlemmene. Jeg er sikker på at våre medlemmer også vil ha stor glede av ordningen som vil bidra til å gjøre hverdagen enda tryggere og medlemskapet i FLT enda bedre for våre medlemmer. Jonny Simmenes, Forbundsleder