Med et moderat krav om et generelt tillegg og et ekstra tillegg for lavtlønte grupper, så må jeg innrømme at jeg og flere med meg trodde at det ville være mulig å komme fram til et forhandlingsresultat.  Det ble ganske raskt klart at NHO hadde et annet syn på hva som er moderat oppgjør.  NHO ønsket null i generelt tillegg for alle som har lokal forhandlingsrett – dvs. alle av FLTs medlemmer. Som de fleste er kjent med så endte forhandlingene med brudd og partene måtte møte hos Riksmekleren for å finne en løsning. Resultatet av meklingsrunden, som ble avsluttet på overtid, ble som kjent et generelt tillegg på 75 øre pr time og 1,40 pr time i lavlønnstillegg for overenskomster med snittlønn under 90 % av industriarbeiderlønn. Når vi vet at våre medlemmers lønnsdannelse i stor grad skjer i lokale lønnsforhandlinger så er jeg fornøyd med at vi unngikk det som ganske raskt kunne utviklet seg til en storstreik. Nå forbereder vi oss til forhandlinger med de andre arbeidsgiverforeningene der vi har overenskomster.  På vår egen tariff-side på nettsiden vår vil vi fortløpende holde deg oppdatert om forhandlingene rundt overenskomstene våre, og dersom du «liker» vår Facebook-side vil du der få beskjed med en gang nye artikler blir lagt ut.  Kun én ting er sikkert i de kommende forhandlingene: Vi vil sikre våre medlemmer de beste forhandlingsresultater innen rammene av en bærekraftig lønnsutvikling.  Jonny Simmenes, Forbundsleder