Medbestemmelsens tidsalder?

Det er en spesiell tid. AFI/OsloMet har undersøkt viktige aspekter for ansatte under koronaen. Det er utarbeidet et «Koronamedbestemmelsesbarometer». – Vi vet hvor viktig medbestemmelse er for de ansatte og produktiviteten, derfor vil vi ha et øye på dette. Funnene er spennende, sier Ulf Madsen, Forbundsleder i FLT. Eivind Falkum, Forsker I ved AFI/Oslomet utdyper om undersøkelsen: – Det var nesten tyve prosent flere som sa at de hadde svært stor tillit til toppledelsen etter nedstengingen enn i Medbestemmelsesbarometeret 2020, som vi gjennomførte før 12. mars. Studier av kriser og kriseforståelser viser det samme, når det oppstår kriser slutter folk opp om den eksisterende ledelsen i samfunnet, og åpenbart også i arbeidslivet. Ansattes tillit til ledelsen var for øvrig høy også før nedstengingen. Høy grad av tillit mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er et generelt kjennetegn ved det norske arbeidslivet.

Forandringer i alle bransjer

– Både arbeidsmengden og arbeidstiden forandret seg i alle bransjer etter nedstengingen. Det var flere arbeidstakere som fikk mindre å gjøre, enn de som fikk mer å gjøre etter nedstengingen. En stor andel opplevde ikke store forskjeller i arbeidsmengde eller arbeidstid etter nedstengingen. Dette funnet gjelder også de yrkesgruppene som ble definert som samfunnskritiske under pandemien.

Hjemmekontor er utbredt

– Omtrent halvparten av de spurte oppgir at de har hatt hjemmekontor i forbindelse med pandemien, og en tredel sier at de har fått endringer i arbeidsoppgavene. Det er bare 11 prosent i undersøkelsen som sier de har vært permittert. Dette er et alt for lavt tall når vi vet at så mange som over 400 000 arbeidstakere søkte om dagpenger under den første fasen av nedstengingen. Vi har ikke nådd ut til de som mistet jobben med undersøkelsen i samme grad som for eksempel de som fikk hjemmekontor. Uansett: nedstengingen innebar en massiv omfordeling av arbeid i samfunnet, og nye måter å organisere arbeidet på har preget hele det norske arbeidslivet, avslutter Falkum. – Vi må vite hvordan arbeidslivet vil bli seende ut i fremtiden, derfor vil vi følge opp muligheten for medbestemmelse videre, sier Ulf Madsen. Rapporten finner du her.