Taler til ledere: Første nestleder i FLT, Aud Marit Sollid, i aksjon fra talerstolen. Foto: Frode Ersfjord

Kjære alle sammen! Vi i FLT sentralt har virkelig sett fram til dette seminaret som vi har kalt: Endringsledelse – ledelse i endring. Over 140 påmeldte viser også at det er et sug blant våre medlemmer og tillitsvalgte til å fokusere på lederrollen. Og det er jo ikke så rart. For vi er jo i bunn og grunn et fagforbund for ledere, ofte mellomledere og ansatte med spesialistfunksjoner. Jeg heter Aud Marit Sollid og er første nestleder i forbundet. Men jeg har jo også en fartstid fra andre jobber, og da vil jeg gjerne si: Jeg vet og har med mine egne øyne sett hva god ledelse betyr. Jeg har sett ledere som sammen med de ansatte har fått til et godt miljø, høy effektivitet og produktivitet. Men også i slike sunne arbeidsmiljø har det vært utfordringer og sågar problemer. Sånn er det, men det har vært et løsningsorientert fokus. Så har jeg kanskje ikke selv opplevd direkte dårlig ledelse på kroppen, men jeg har jo vært tillitsvalgt i mange år. Der har jeg også kommet til bedrifter med «kommandostil», stress og dårlig kommunikasjon. Hva skjer da? Jo, man mister interessen for faget, hva man jobber med og konfliktene øker på. Mistrivsel og lavere produktivitet. Kjære alle sammen: Jeg kan altså ikke sette to streker under hva som er god eller dårlig ledelse, men vi merker jo det ganske raskt uten at vi alltid kan sette ord på det. Hensikten med dette seminaret er å gi inspirasjon for den enkelte og for forbundet som helhet å ta tak i dette med ledelse på en mer systematisk måte. I 2019 kommer vi for eksempel i til sette fokus på hva betyr det å være mellomleder i moderne industribedrifter. «Formannsrollen» ved å fordele arbeid og å kontrollere at arbeidet er gjort ert avløst av helt andre måter å jobbe på hvor man samarbeider i prosjekter. Men vårt spørsmål er om dette nå er i ferd med å bli truet med mer standardisering og kontroll. Har vi altså i FLT s område gått fra å være formenn som kontrollerer arbeid til å bli samarbeidende ledere og hvor nå dette er truet med sterkere krav til kontroll og styring? Er vi på vei tilbake til «formannsrollen» bare med den forskjell at kontrollen nå foregår ved hjelp av digitalisering og standardisering fremfor autoritære beskjeder fra en lys levende «formann»? Jeg må være så ærlig å si at Fremskrittspartiet ikke er mitt førstevalg for å si det forsiktig. Men de hadde en gang et veldig godt slagord: «Fremtiden vedtas ikke, den skapes.» Da må vi komme i inngrep med og forstå hva som skjer på ledelsesområdet. For vi kan ikke vedta hva som er god ledelse. FLT er ikke et forbund som motarbeider endringer. Vi er et forbund som forstår at arbeidslivet er i endring, og som forbund er vårt motto å bidra til at våre medlemmer takler endringer. Moderne ledelse betyr selvsagt også å fordele oppgaver og sørge for at sluttresultatet blir bra. Men lederens rolle er først og fremst å veilede, oppmuntre og finne løsninger sammen med sine medarbeidere. Da går man ikke ned i detaljene til hva hver enkelt arbeider gjør fordi man stoler på at vedkommende kan jobben sin. Så skal sluttresultatet bli bra etter felles innsats. Derfor satser jo FLT så sterkt på kompetanse og livslang læring hvor forbundet regnes for å være de fremste på området. Men hvorfor gjør vi dette? Jo, for at våre medlemmer skal takle endring. Men vi vil også være med å styre utviklingen hvor vi tror på et samarbeidende arbeidsliv og ikke på et arbeidsliv preget av blind lydighet, kontroll og standardisering. Hel til slutt noen ord om mellomlederrollen. Man sier jo at mellomledere er mellom barken og veden: Førsteamanuensis Hulda Mjøll Gunnarsdottir har et doktorgradsarbeid studert lederes følelser og hvordan ledere kontrollerer og uttrykker følelser i endringsprosesser som for eksempel legge ned avdelinger, spare penger og mere til: Og hva har funnet ut etter å ha spurt 3000 ledere: De etiske problemsstillingene og vanskene de drysses nedover i organisasjonen. Topplederne lever bedre med slike endringer fordi de selv sitter med de strategiske beslutningene og trekker de store linjene. Dermed har mellomlederne mye større vansker i slike endringsprosesser. Hva skal veie tyngst? Skal den faglige kvaliteten opprettholdes? Må de økonomiske rammene følges? Mellomlederne skal gjennomføre beslutninger, men har begrensede muligheter til å ta selvstendige beslutninger som kan være tatt uten at de ansatte har fått sagt sin mening. Spørsmålet er jo da hvordan man håndterer dette etisk og følelsesmessig. De som overlever dette best er verken dem som «logger seg av», bruker lite tid og neglisjerer de ansatte og det som skjer. Ei heller dem som «logger seg inn» i de følelsesmessige prosessene og bruker tiden til å håndtere egne og ansattes følelser. Nei «kluet» er «å logge seg på» endringsprosessen. De er aktive parter, de har kanaler «opp» til å fremme sitt syn, de er ærlige med sine ansatte og samtidig lojale overfor beslutninger. Vi i FLT skal være «logget på» når det gjelder lederrollen og mellomlederne. Velkommen til konferanse!