jonny image001 Vi i Forbundet for Ledelse og Teknikk organiserer mange av dem som jobber med å få folk tilbake til jobb både fra attførings – og vekstbedriftene og som forbundsleder i et fagforbund har jeg lært at man sjelden oppnår noe alene. Konstituert arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland har tydeligvis tatt mottoet fra Ibsen og Dr. Stockmann om «at den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene». I Aftenposten 2. september påstår hun at tiltaksleverandørene står i veien for Nav som vil greie å gjøre jobben med attføring bedre selv. Det er flott at Nav tar inn over seg at etaten har store utfordringer som har kostet samfunnet, næringslivet og brukerne dyrt. Fokus på arbeid må styrkes, og vi trenger en sterk og kompetent etat. Det er likevel grenser hvor arrogant en etat som har levert så dårlig kan være. Istedenfor å se på offentlig og ideelt eide attføringsbedrifter som et problem, burde man heller se på dem som en ressurs. Tusenvis av folk kommer i jobb fra disse tiltaksarrangørene, og det vil ta år og mange offentlige kroner før Nav vil være i stand til å levere tilsvarende. De utfordringene og mangler som Kjersti Monland peker på at Nav har i dag, har ansatte i attføringsbedriftene lang erfaring med å løse. Jeg håper at Nav heller kan lære både av arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner om at det handler om samarbeid og om å stå sammen. Det er helt nødvendig hvis vi skal få flere i jobb. Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes Les kronikken til fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland her: Nav-sjef Kjersti Monland: Vi må bli arbeidsmarkedets møteplass.