SAMLET PÅ TEAMS: Sigbjørn Gjelsvik (nederst i midten) diskuterte Senterpartiets programpolitikk med FLT’s forbundsstyre.

Etter møter med Arbeidspartiets Are Tomasgard og SV’s Kirsti Bergstø var det Senterpartiets og Sigbjørn Gjelsviks tur til å møte FLT’s forbundsstyre.

Klare FLT krav

Ulf Madsen var tydelig i rådene til Gjelsvik: – Tallfest antall fagskoleplasser, reverser kuttene til Statens Vegvesen, sørg for at regjeringens Solbergs arbeidslivspolitikk også reverseres. Når det gjelder å satse på Norge som industrinasjon, var FLT sitt innspill til Gjelsvik at Senterpartiet har gode formuleringer i programmet på industripolitikk som det er lett å være enig i. – Vi støtter Senterpartiet i at det er behov for en forsterket industripolitikk i dette landet, påpekte Madsen. Men ikke alt er det enighet om: – Det er dette med EØS, hvor vi skiller vei. Vi er opptatt av å se på handlingsrommet, sa Madsen.

Engasjert forbundsstyre

Det var et engasjert forbundsstyre som kom med innspill til Senterpartiet. Merete Jonas tok blant annet opp saken rundt utenlandske eiere av norske selskaper og deres krav som ofte står i motsetning til norsk lov- og avtaleverk. – Det kommer ofte opp forslag som enten tas så stegvis at det blir vanskelig å reagere før man er langt av gårde i prosessen. Blant annet avkastningskrav som betinger at de ansattes betingelser forringes eller også økt bruk av billig arbeidskraft i stedet for faste stillinger. Det må det gjøres noe med, sa Jonas. Truls Riise var opptatt av sårbare grupper: – Jeg jobber i en vekstbedrift. Det må bli slutt på at viktige oppgaver skal legges ut på anbud. Dette er en sårbar gruppe i utgangspunktet, og de trenger ikke denne usikkerheten som dette medfører, sa han.

Utfordringer i distriktene

Riise tok også opp noen av utfordringene særskilt i Finnmark: – Jeg ønsker søkelys på alt av veier rundt omkring som det desperat trenger en oppgradering av.  Og jeg tok opp utfordringene vi har når det kommer til reise med fly, buss og hurtigruten. Det har vært redusert flytilbud i tillegg. Og vi har utordringer med hvor ambulanseflyene kan lande. Det vil jeg Senterpartiet skal ta tak i, sa Riise.

Gode svar

Begge er fornøyd med svarene de fikk. – Jeg var personlig veldig fornøyd med at han tok seg så god tid til å svare og synes også at han hadde gode svar. Innlegget var også helt på merket etter mitt syn, forteller Jonas og utdyper: – Det var mange sammenfallende saker og holdninger som de fagorganiserte står for. Selv om de er imot EØS, så er det jo ikke slik at selv om FLT’s offisielle syn er at de støtter avtalen – at alle medlemmene gjør det.

Råd til valget

Jonas hadde et råd til høstens valg:– Jeg synes jeg det aller viktigste er at den rødgrønne blokka står samlet skulder ved skulder og ikke skaper splid seg imellom, sa hun. Riise trakk frem at Fagskolene er viktig for FLT frem mot valget. Gjelsvik sa at Senterpartiet deler FLT sitt syn på fagskolene og er ikke fremmed for å reversere reformer. Han snakket om å ta hele landet i bruk, og at arbeid til alle og reduksjon av fagforeningskontingenten står på Senterpartiets agenda. – Jeg har lyttet til innspillene fra FLT og ser det er mye felles meninger. Vi trenger en ny regjering, oppsummerte han etter møtet. FLT har spilt inn forslagene fra debatten til programkomiteen til Senterpartiet.