På denne kongressen har FLT 6 delegater i tillegg til undertegnede som møter med LOs sekretariat. Delegatene bestemmer hvordan organisasjonen skal utvikles, hva kontingentpengene skal brukes til og på hvilke felter LO skal satse politisk. Det er kommet inn mer enn 1800 forslag som skal behandles og vedtas disse dagene i mai. Mye tyder på at det kan bli lange dager og kvelder for delegatene.  Spørsmålet om ny LO-leder er et svært viktig spørsmål på denne kongressen.  Det er nå klart at det blir store utskiftninger i LOs politiske ledelse. Minst 4 av de 6 valgte går ut av ledelsen og nye skal velges. Personlig mener jeg at dette gir grunn til bekymring. Jeg vet hvor viktig det er med kontinuitet – erfaring og kunnskap i slike verv. Jeg har for øvrig registrert at det er flere forbund som mener at deres forbund skal ha en representant inn i LOs politiske ledelse. Personlig er jeg mest opptatt av at de som velges inn i ledelsen har kompetanse på mange områder – og ikke minst at de er oppmerksom og tydelig på at en tillitsvalgt i LO skal ivareta og representere alle LO-forbund, og ikke bare det forbundet de er medlem av.  Begge de to nestlederne er dyktige tillitsvalgte. Vi ønsker oss en LO-leder som har evne og vilje til å lytte til forbundet og medvirke til å løse våre utfordringer både internt i LO, i forhold til arbeidsgivere, den offentlige forvaltning og regjering.  Det er i hvert fall klart at dette blir en spennende kongress med mange og lange politiske diskusjoner der både EU, EØS, Pensjon, Boligpolitikk, LOs organisasjon, vedtekter, tariffpolitikk og annet blir tema. Vi skal uansett bidra til at FLTs medlemmer blir representert og ivaretatt på best mulig måte i løpet av disse fem dagene.  Les mer om LOs 33. ordinære kongress på http://ny.lo.no/kongress/ Jonny Simmenes, Forbundsleder