EBML EM 007

FLT deltok aktivt i debatten

FLTs kongressdelegater Ulf Madsen, Arnstein Aasestrand, Lars Christian Nilsen, Aud Marit Sollid, Harry Monsen og Bente Seljebakken Klausen tok ansvar og holdt sine innlegg på en utmerket måte – saklig og tydelig. Vi markerte oss på en svært positiv måte. Ulf og Arnstein som ble valgt inn i hver sin redaksjonskomite fikk noen ekstra lange og forhåpentligvis lærerike dager under kongressen. Takk for innsatsen – godt jobbet.

Organisasjon

Ikke uventet så vakte det noe oppmerksomhet når jeg påpekte at det er LO-forbund som aktivt verver medlemmer til et forbund utenfor LO-familien. Jeg etterlyste derfor reaksjoner fra LO. Under organisasjonsdebatten ble det klart at FLT ikke er alene om å irritere seg over sånn adferd. Fellesforbundets representanter brukte sterke ord mot forbundet Industri Energi og LOs ledelse. Personlig så har jeg ikke noe imot Industri Energi eller deres medlemmer. Jeg respekterer at dette forbundet har andre meninger enn oss når det gjelder avtalestruktur i LO. Imidlertid så forventer jeg at de forholder seg til regler, vedtak og vedtekter som er gjeldende, og som FLT og andre av LOs medlemsforbund følger lojalt. Dersom de ikke gjør dette forventer jeg at LOs ledelse reagerer og aktivt bidrar til å løse situasjonen.Dette fikk vi også et oppslag på i FriFagbevegelse, les mer her  

Attføring

FLTs innlegg om Attføringsbedrifter fikk også oppmerksomhet når Aud Marit kom med en skarp melding til Norsk Tjenestemannslags delegat, som i tidligere innlegg tok til ordet for at alle oppgaver som i dag utføres av attføringsbedriftene burde overføres til NAV. Dette er i strid med FLT, LO og Fellesforbundet sitt høringssvar i forbindelse med Brofoss- utvalgets utredning. Aud Marit er for øvrig ansatt i Fretex – en av landets største attførings-bedrifter. Les oppslaget vi fikk i FriFagbevegelse her  

Valg av ny politisk ledelse

LOs tidligere leder Roar Flåthen, samt Ellen Stensrud, Trine Lise Sundnes og Kristian Tangen gikk ut av den politiske ledelsen på denne kongressen. Nyvalgt LO-leder Gerd Kristiansen og 1. nestleder Tor Arne Solbakken ble valgt for en ny periode. For FLT har det vært viktig å sikre å sikre kontinuitet blant de valgte – dette ble heldigvis ivaretatt. I tillegg ble det valgt 6 andre tillitsvalgte som inngår i den politiske ledelsen. Her kan du lese mer om valget  

Vertikalisering

For FLT og de andre medlemsforbundene er det alltid knyttet en viss spenning til LOs kongresser og de vedtak som gjøres. Foruten ny nærings-, utdannings-, arbeidsmarkeds-politikk og internasjonal solidaritet, så har kongressen diskutert og gjort vedtak om LOs organisasjon, vedtekter og tariffpolitikk. For FLT har de siste punktene vært av særlig interesse ettersom det er på disse dagsordens-punktene det kunne blitt diskusjon om vertikalisering av overenskomster. Det gjorde det da også, men uten at det ble gjort vedtak som FLT ikke kunne leve med framover. Nå er vi ute av «kongress-boblen» og tilbake til hverdagen igjen og klar for å ta fatt på nye utfordringer. Forbundets eget landsmøte starter som kjent den 26. oktober, men før dette så skal vi arrangere «Livsfasekonferanse» og «Kvinnekonferanse» – kommer du?   Jonny Simmenes, Forbundsleder