Av Ulf Madsen Forbundsleder

Viruset skiller ikke mellom fattig og rik

Vi er i ferd med å avslutte et år som har vært spesielt og krevende. Mange av våre medlemmer har dessverre blitt permitterte, samtidig som vi har opplevd solid medlemsvekst. På det meste sto over 400 000 nordmenn utenfor arbeidslivet. Den tryggheten som et organisert arbeidsliv gir, viser seg mest tydelig under kriser. Julen i år blir derfor annerledes for oss alle. Mange er ennå permitterte, har mistet jobben eller opplevd sykdom under pandemien. Viruset skiller som kjent ikke mellom fattig og rik. Det er derfor et felles prosjekt å bekjempe spredningen, spesielt for å ta vare på de mest sårbare blant oss.

Fagbevegelsen har ledet an

Å gi trygghet og støtte er blant fagbevegelsens viktigste idealer. I året som har gått har FLT i samarbeid med LO gitt tydelige råd og men også krav til Regjeringen og Stortinget for å ivareta arbeidstakeres interesser. Krisepakker har fått en mer sosial profil og kompetansepakker for arbeidstakere har blitt etablert. Vi har store oppgaver foran oss når samfunnet omsider skal gå mot normalen. Fortsatt er det om lag 200 000 arbeidsledige og mange virksomheter som sliter.

Satsning på etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanningprogrammer vil bli enda viktigere i året som kommer. Her vil vi satse videre, slik at medlemmene våre fortsetter med å være omstillingsdyktige og relevante for oppgavene som følger i arbeidslivet. Vi kommer også til å fortsette det politiske påvirkningarbeidet i stortingsvalgåret. FLT går med godt mot inn i det nye året. Solidaritet og styrke i fellesskapet er en viktig del av den norske modellen, som blir avgjørende for hvordan vi i Norge kommer oss ut av pandemien. Derfor er et organisert arbeidsliv med en høy organisasjonsgrad nøkkelen for å komme ut av krisen på en best mulig måte. Vi skal fortsette å stå på for medlemmenes beste, i solidaritet med felleskapet også i 2021. Fra FLT ønsker vi dere en god jul og et riktig godt nyttår!