Ulf Madsen I tariffoppgjøret 2012 fremmet forbundet t forslag om en ny bestemmelse om livsfasepolitikk i våre overenskomster. Arbeidsgiverforeningene har imøtekommet vårt krav og vi må forstå det slik at også arbeidsgiverne ser nytten av at man inngår en slik avtale lokalt.. Hva er det som er så viktig med å få på plass bestemmelser lokalt om livsfasepolitikk vil nok noen spørre seg? For det første tror jeg at en avtale om livsfasepolitikk vil være god personalpolitikk. En god personalpolitikk vil være et element for å beholde lojale arbeidstakere. Den sikrer et godt arbeidsmiljø der medarbeidere føler at de blir tatt godt vare på i de ulike livsfasene. Ansatte som ser seg selv som en viktig brikke i virksomheten vil kunne ha lavere sykefravær som en del av en offensiv og god personalpolitikk. En lokal avtale vil være bedre enn en sentral avtale som gjelder for alle, fordi behovene i de forskjellige bransjene og virksomhetene er ulike. Hensikten med lokal avtale er at partene skal sette seg sammen og diskutere hva virksomheten og de ansatte har behov for, og hvordan man sammen kan finne løsninger på disse utfordringene. Etter- og videreutdanning (EVU) i et livsfaseperspektiv er et godt eksempel på hva man bør diskutere. Ingen er ferdig utlært når de går ut i arbeidslivet, arbeidstakere har behov for faglig påfyll . Ved å legge til rette for dette vil medarbeideren få oppdatert sin kompetanse og virksomheten får tilført denne gjennom medarbeideren. Dette setter virksomheten i stand til å bli mer konkurransedyktig. Enkelte har en oppfatning om at eldre arbeidstakere ikke har så mye å tilføre virksomheten som yngre medarbeidere. Forskning viser at dette er feil. Som et eksempel har livserfaring blitt  trukket frem som et av de viktigste elementer for gode ledere. Dette er noen få argumenter som kan være viktige å diskutere lokalt, og så understreker jeg at det sikkert finnes en rekke andre elementer som kan og bør diskuteres ut fra lokale forhold. Kanskje dette har pirret din nysgjerrighet slik at vi sees på konferansen ”Hele mennesket, hele livet” fra 11. – 12. juni? Invitasjon og program kommer på hjemmesiden over påske. Ønsker dere alle en avslappende, god og solrik påske! Med vennlig hilsen Ulf Madsen