Ulf Madsen Historisk har behovet for hvile og ferier vært en kampsak for fagbevegelsen som arbeidsgiversiden mer eller mindre alltid har kjempet mot. Allikevel er det vel en uomtvistelig enighet i dag at vi trenger hviletid og ferier for å lade batteriene slik at vi kan samle energi og yte det som er nødvendig i en hektisk hverdag. Dersom man ikke får tid til å slappe av, gjøre noe annet en det en gjør til hverdags, lades heller ikke batteriene. Får man ikke koblet av fra hverdagen og nødvendig tid til sosiale aktiviteter, viser studier at dette kan føre til helseplager som stress og derigjennom svekket psykisk helse. I en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Infact leste jeg nylig at mange som nærmere 12 % av oss planlegger arbeidet fra feriestedet, og da gjennom bruk av tilgjengelighetsteknologi. Tilgjengelighetsteknologi gir oss mulighet til å svare på jobbtelefoner og svare på jobb e–post uansett hvor vi befinner oss. Hvem av oss har vel ikke opplevet at vi bare skal se på en e-post eller ta en telefon og som innebærer flere eller større oppgaver og som må utføres med en gang? Jeg er usikker på om tilgjengelighetsforventningene er egne selvpålagte oppgaver eller klare forventninger fra arbeidsgiver. Uansett bidrar dette til at ordet arbeidstid får en betydning det snart ikke finnes grenser for. Ikke vet jeg om man har eller får dårlig samvittighet overfor arbeidsgiver hvis man ikke er fleksibel og tilgjengelig nærmest 24/7/365. Men spørsmålet man bør stille er om en bør kanskje ha litt dårlig samvittighet overfor familie og venner som blir nedprioritert? Hvis arbeidsgiver forventer at du er tilgjengelig på fritiden bør arbeidsgiver tenke igjennom å ha en bevisst holdning til dette. Utvilte ansatte gir økte prestasjoner. Energien du skulle tatt med tilbake fra helg eller ferie kan være brukt opp på å være fleksibel og tilgjengelig i fritiden. Jeg har også lest at vi i dagens samfunn jobber mindre på arbeidsstedet mens den totale tiden vi bruker på jobb stiger. Har du tenkt på at dette kan bety at du taper inntekter hvis dette ikke er reguleres og kompenseres? FLT mener at tilgjengelighetsspørsmål utenom den ordinære arbeidstiden bør være gjenstand for avklaringer lokalt. Det skal ikke være tvil hos den enkelte hvilke forventinger virksomheten eller nærmeste leder har til arbeidstakers tilgjengelighet og hvordan dette skal kompenseres. God sommer til dere alle!