ArnsteinAasestrand Som del av det faglige regnskapet inngår rapportering fra alle avdelinger. Alle avdelingers ledere og -styrer er kontaktet. Mens dette skrives tikker nye svar inn fra avdelingene. Denne gangen prøver vi med en forenklet og elektronisk form for rapportering. Det gjør jobben med å fylle ut lett og enkel for dere i avdelingen lokalt, samtidig som rapporter og resultater gjøres enklere å sammenlikne for oss. Formålet med at hver avdeling rapporterer er blant annet å beskrive en korrekt status for ytre organisasjon (avdelingene). Arbeidet med det faglige regnskapet byr på en anledning for at din/ deres avdeling kan få sette fokus på ting som er viktige for dere. Administrasjon og ledelse gis en anledning til å vise at vi bryr oss. Samtidig får landsmøtet en pekepinn på hva avdelingene opplever som behov. Som organisasjonens øverste organ er det landsmøtet som mer enn noen kan utfordre status qou. For FLT sentralt er rapportering av alt organisasjonen har arbeidet med til nytte fordi den status som fremkommer knyttet til aktivitet for informasjonsarbeid«medlemspleie»rekruttering/ profilering, og skolering og annet gir oss et grunnlag for å planlegge fremtidig satsing og tilrettelegging. For FLT lokalt er rapporteringen en gylden mulighet til å gi oss direkte tilbakemelding om hvordan ting foregår lokalt. Øvelsen er også ment å gi dere lokalt en pekepinn og mulighet til å finne ut hvordan avdelingens tilstand og praksis scorer i forhold til de prinsipper og verdier ledelse og administrasjon anbefaler for avdelingsdrift. Best resultat oppnår alle parter ved høyest mulig deltakelse. Derfor har vi nå utsatt fristen for levering av avdelingens faglige regnskap. Den opprinnelige utløp allerede 30. juni., men langt ifra alle har svart innen fristen. Så nå gir vi avdelingene nye sjanser til å besvare innen Landsmøtet gjennomføres. Alle som er usikre på om avdelingsleder eller -styret har levert på vegne av sin avdeling, oppfordres til å tipse det lokale avdelingsstyret om verdien av å besvare. Sett derfor av noen minutter til å hjelpe FLT og din lokale avdeling til en best mulig fremtid. Alle svar er viktige! Det er like viktig – om ikke viktigere for oss – å få informasjon fra avdelinger som ikke nødvendigvis føler at de har noe eller mye å rapportere på de enkelte spørsmål. En klar målsetning med dette arbeidet er å sette oss i stand til å yte bistand, hjelp og støtte til avdelinger som ikke fungerer optimalt for de medlemmer som er geografisk tilknyttet den. Vi er derfor svært takknemlige om alle forsøker å formidle til oss avdelingens egentlige og reelle situasjon, uavhengig om du eller andre skulle mene at den er typisk «god» eller «mindre god»… Lykke til med arbeidet! Arnstein Aasestrand, 2. nestleder