Nyheter > FLT utsetter ekstraordinært landsmøte

Arbeider for et nytt forbund

Et nytt og sammenslått forbund mellom Industri Energi og FLT vil ved etableringstidspunktet ha til sammen nærmere 80.000 medlemmer. Vi blir som fagforbund et av de største og sterkeste faglige fellesskapene i LO og i Norge.

Intensjonen er at vi i det nye forbundet skal få økt forhandlingsstyrke og påvirkningskraft – til det beste for dagens og kommende medlemmer og tillitsvalgte.

Mer behandlingstid

Forhandlinger mellom partene er en viktig del av denne prosessen. At begge forbund har prosesser med god forankring og kvalitet i saksdokumenter må vektlegges. Dette igjen for å ha et godt utgangspunkt for å sikre en god demokratisk prosess. Forhandlingene så langt har vært konstruktive, men det er behov for å få flere detaljer på plass.

Av respekt for prosessen er partene enige om at det er behov for mer behandlingstid.

For FLT betyr dette at det planlagte ekstraordinære landsmøtet den 21. oktober blir utsatt inntil videre. Også Landsrådets møte de 31. august utsettes frem til ny dato blir fastsatt.

FLT vet at denne saken er svært viktig for medlemmene, og vil komme tilbake med mer informasjon så snart som mulig.