Nyheter > FLT støtter TV-aksjonen

STØTTER AKSJONEN: Første nestleder Aud Marit Solli og forbundsleder Ulf Madsen. Foto: Frode Ersfjord

TV-aksjonen hos NRK i 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. FLT gir 21 000,- kroner i støtte til årets aksjon, og oppfordrer sine medlemmer til å bidra. Bli bøssebærer – Dette er en viktig sak. Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og her gjør CARE en viktig forskjell. Jeg håper mange av våre medlemmer vil være bøssebærer under årets TV-aksjon, sier forbundsleder Ulf Madsen. Klikk her for å bli bøssebærer. Om aksjonen I utviklingsland er kun én av ti landeiere kvinner, og 104 land har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Målet med årets TV-aksjon er å gjøre noe med dette, slik at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie. CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.