Nyheter > FLT støtter TV-aksjonen 2021
NRKs TV-aksjon i 2021 går til Plans arbeid mot barneekteskap. TV-aksjonen skal gi jenter yrkesopplæring og innsikt i egne rettigheter, samt støtte det eksisterende påvirkningsarbeidet mot barneekteskap. Forbundsstyret i FLT gir 22.000 kroner i støtte til årets aksjon, og oppfordrer sine medlemmer til å bidra. Gi støtte på Plans sider.

Bli bøssebærer

I år som i fjor legger TV-aksjonen til rette for at bøssebærerne kan besøke landets husstander. Samtidig finnes det digitale løsninger, i tråd med tiden. Bli bøssebærer her.

Om aksjonen

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Med årets TV-aksjon skal NRK nå ut til tre millioner mennesker. Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber på grasrota for barns rettigheter. TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.