Nyheter > FLT støtter Industri Energis streik

STØTTER: FLT, her med forbundsleder Ulf Madsen, støtter Industri Energis streik innen elektrokjemisk industri.

– Dette er en rettferdig og viktig streik som vi støtter fullt ut, sier forbundsleder Ulf Madsen i FLT. Det er forbundet IndustriEnergi som mandag den 15. august tok ut 1422 medlemmer i streik innen elektrokjemisk industri. – Vi er i streik fordi motparten Norsk Industri ikke har vist vilje til å komme oss i møte, verken på vårt hovedkrav eller våre krav innenfor lønns- og arbeidsvilkår, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Industri Energi ønsker blant annet å få på plass en aksjonsrett lokalt slik at arbeidstakersiden styrkes i lokale forhandlinger med arbeidsgiversiden. – Kravene fra Industri Energi er i grunn prinsipper som er svært viktig for den norske modellen og måten vi fordeler på Ulf Madsen.