Nyheter > FLT støtter Fellesforbundets krav om lokal forhandlingsrett
– Vi er undrende til at Fellesforbundets medlemmer ikke får avtalt lokal forhandlingsrett. FLT  sine medlemmer som arbeider som ledere og tekniske funksjonærer på de samme hoteller, restauranter, kantiner osv. har avtalefestet både sentral og lokal forhandlingsrett. Dette er et rimelig krav fra Fellesforbundet. Vi håper partene klarer å finne en snarlig løsning, sier forbundsleder i FLT Jonny Simmenes.  Her kan du lese om hvordan du som medlem skal forholde deg til en streik fra fagorganiserte i andre fagforbund.  Det er for eksempel ikke greit å utføre arbeidsoppgavene som normalt skulle blitt utført av en som er tatt ut i konflikt. På Fellesforbundets nettsider finner du liste over alle bedrifter som er tatt ut i streik