Nyheter > FLT støtter den yrkesfaglige handelsskolen i Sarajevo
full-gallery-image-6 FLT støtter fra før Norsk Folkehjelps Minehundeskole i Sarajevo Etter at Dayton-avtalen, som avsluttet Bosnia krigen, ble undertegnet i 1995 har norsk og internasjonal fagbevegelse vært involvert i ulike prosjekter i Bosnia. Det sterkeste engasjementet har Handel og Kontor som støtter sitt søsterforbund BIH 20 år etter at HK første gang besøkte landet. Støtte til den Bosniske fagbevegelsen er en viktig faktor for å skape samhold på tvers av nasjonale skillelinjer. Den dag i dag er freden skjør i Bosnia, og landet er fremdeles i stor grad splittet blant de tre etnisitetene. FLT har tidligere deltatt sammen med HK ved å gi støtte til bil til HIB, samt at vi støtter Norsk Folkehjelps Minehundskole som også er lokalisert i Sarajevo. BIH har innledet et samarbeid med Den Yrkesfaglige Handelsskolen i Sarajevo. Gjennom BIH og HK har skolen søkt om økonomisk støtte til å fornye ett av sine to eksisterende klasserom med ny maskinpark, multimedieutstyr og inventar. Arbeidsledigheten er over 50 prosent «High Commercial Business and Trade School» har ca. 300 elever. Den ble stiftet i 1953 og er en liten skole etter Bosnisk standard. Skolen blir dessverre ofte «glemt» i konkurranse med de større skolene. Den har linjer innen økonomi, juss, administrasjon, entreprenørskap, ledelse, kunst og håndverk, markedsføring samt at de kjører prosjekter med elevbedrifter. Skolen får ingen offentlig støtte. I en noe sliten betongbygning uten ventilasjon og med inventar som åpenbart har behov for vedlikehold og fornyelse, arbeider rektor, lærere og elever av ulik bakgrunn, religion og kultur i et arbeidsmiljø som ville blitt møtt med reaksjoner på enhver arbeidsplass her hjemme. Utdanning er en forutsetning både for den enkeltes mulighet for arbeid og for samfunnet for øvrig. Det sier imidlertid noe om Bosnisk regjeringsmedlemmers prioritering når den uttaler at «det er ikke viktig med utdanning – du får ikke arbeid uansett». Til tross for ovennevnte så registrerte vi en positiv holdning og håp om en fremtid i et land der arbeidsledigheten er over 50 % (ungdomsledigheten er enda høyere) og der utdannet arbeidskraft ofte søker seg til andre land. IT-klasserom Skolen har initiert et prosjekt for å prøve å få finansiert et nytt klasserom med moderne IT-utstyr og inventar. Det eksisterende IT-klasserommet har inventar og utstyr (pc, projektor, bord og stoler) som er gammelt og utdatert. Nylig fikk de tildelt ny programvare fra myndighetene, men har ikke mulighet til å ta dette i bruk da maskinparken er for gammel (ny maskinvare fulgte ikke med den nye programvaren). Bruk av it-utstyr er en viktig del av undervisningen. Ved omvisning/befaring i klasserommene kunne vi konstatere at mangel på læremidler er stort og behovet for nytt utstyr er akutt. Planen er å bruke sommeren (ferietid) til oppgradering dersom de klarer å finansiere dette. Skolen skriver i sin prosjektsøknad: «Den primære målsettingen med dette prosjektet er å øke utdanningsnivået til elvene på skolen vår, for deretter etter endt skolegang oppmuntre de til å starte egen virksomhet. For å gi dette programmet en akseptabel kvalitet innså vi at vi trenger investeringer i form av nytt multimedieutstyr». Forbundets støtte til dette prosjektet har både et internasjonalt og et utdannings perspektiv og støttes av vårt prinsipprogram. Forbundet støtter også en yrkesskole i samarbeid med Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan.