Nyheter > FLT reagerer sterkt på Norsk Hydros salg av valseverkene
– Jeg er skuffet og oppgitt, sier forbundsleder Ulf Madsen. Sammen med LO krever FLT at Regjeringen stanser salget av Norsk Hydros valseverker for aluminium. Staten er i dag blant de største eierne i selskapet. – Valseverkene i Holmestrand og på Karmøy er norske hjørnesteinsbedrifter med lang industrihistorie og uvurderlig kompetanse på sirkulær økonomi, påpeker forbundslederen. FLT er særlig bekymret over at staten som eier gir slipp på 650 norske arbeidsplasser med kompetanse innen en grønn næring. Forbundet mener dette samsvarer dårlig med fokuset regjeringen har hatt de siste årene. – Industrien skal omstilles i grønn retning, men endringene må skje nedenfra. Morgendagens teknologi står på skuldrene til dagens, men med dette kan viktige kompetansemiljøer på grønn næring forvitre, sier Madsen. Han er også bekymret for erfaringen med en ny type eier, i dette tilfellet salg fra et selskap som staten i stor grad eier – til et amerikansk investorselskap. – Våre tillitsvalgte melder at det å ha norske eiere betyr noe for produktiviteten. Nå selger man altså til et spesialfond. Det vi spør oss om etter erfaring med internasjonale eiere, er hvilke forutsetning dette fondet har til å bli gode eiere og drivere. – Det var ikke dette vi så for oss under møtet med Hydros ledelse når de argumenterte for at de ville ha inn noen som var bedre til å drive virksomheten, sier Madsen. Sammen med LO jobber FLT aktivt for å trygge medlemmenes rettigheter i det som nå skjer.