Nyheter > FLT på vervedag hos Aker Solutions
flt, verving

Foto: Privat

På vervedagen hos Aker Solutions avdeling Jåttå var de ulike foreningene representert med stand. Det ga gode muligheter til å slå av en prat med de ansatte. – Litt kamp om potensielle nye medlemmer ble det selvfølgelig, men stemningen var god og latteren satt løst. Vi fikk pratet med en del av de ansatte. Noen kjente til oss fra før, mens andre kjenner til oss nå. Dessuten delte vi ut mange profileringsartikler fra FLT, så nå bør de huske oss godt. Foreløpig målbart resultat er ett nytt medlem, forteller Else Carr som er nestleder i FLT Aker Solutions.

Rekruttering er avgjørende

Hun oppfordrer andre bedriftsgrupper og avdelinger å delta på vervedag eller lignende arrangementer. – Det var artig! Stort engasjement og god stemning på FLT-standen. Denne vervedagen var det NITO og Tekna som tok initiativet til. Vi ble kontaktet av dem og spurt om vi ønsket å delta, forklarer Carr om foranledningen til vervedagen som ble avholdt i oktober. FLTs nye app gjør rekruttering enklere med en egen funksjon for å registrere potensielle medlemmer i appen og sende dette direkte til medlemsservice. Last ned appen og bli med i trekning av en ipad ved å følge julekalenderen – Vi arbeider nå med å tilrettelegge for at det skal bli enklere for medlemmene våre å rekruttere nye. Viktig arbeid skjer lokalt. De fem nye regionsekretærene våre vil være med på å styrke dette ytterligere, sier Ulf Madsen.