Nyheter > FLT på høring om Nav i en ny tid
Stortinget politikk 770FLT er urolig for at for mye av prioriteringen av arbeidsmarkedspolitikken overlates til Nav og  «markedet». Den siste anbudsutsettingen vil føre til at tilbudet til personer med nedsatt arbeidsevne svekkes og har dessuten hatt andre negative effekter som økt monopolisering, løse ansettelsesforhold m.m. Forslaget om overføring av ansvar for Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) til kommunene bidrar også til å svekke Stortingets ansvar for utsatte grupper.  Nav- meldingen følger opp i samme sporet når det hevdes at «Arbeids- og velferdsetaten skal få økt fleksibilitet for selv å kunne velge om avklarings- og oppfølgingstjenester skal kjøpes av eksterne leverandører eller foregå i egenregi innenfor avklarte økonomiske rammer». Følg høringen på Stortingets nettsider Klokken 10:25 holder forbundsleder i FLT Jonny Simmenes sitt innlegg. – Vi ser tendenser til at arbeidsmarkedspolitikken overlates til markedet, store leverandører og til NAV alene. Det er den samme tendensen vi ser i NAV-meldingen når denne åpner for at NAV i større grad kan bestemme om og i hvilken grad man skal kjøpe tjenester. FLT mener at denne fleksibiliteten, og NAV sine eventuelle valgmuligheter må inn i tydelige rammer – med en tydelig arbeidsdeling mellom hva NAV selv skal gjøre – og hva som skal overlates til tiltaksbedriftene. Dette er noe av tematikken vi vil ta opp med Arbeids- og Sosialkomitéen, uttaler Simmenes. Her kan du laste ned høringen i sin helhet