Nyheter > FLT ønsker Johan Martin Leikvoll velkommen som politisk rådgiver
Leikvoll_web 770 – FLT nyter stor respekt hos attføringsbedriftene og på arbeidstakersiden og jeg er glad for å kunne bidra til å sette FLTs saker mer på dagsorden i det politiske miljøet, sier Leikvoll. Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes gleder seg til Leikvoll er på plass. – Johan Martin Leikvoll har lang erfaring gjennom sitt engasjement og arbeid i tidligere Attføringsbedriftenes Landsforening og senere som direktør i NHO foreningen Arbeid & Inkludering. Han har vært en synlig aktør og arbeidet politisk for å fremme vekst- og arbeidsmarkedsbedriftenes rammevilkår. Denne erfaringen og kompetansen vil han nå bruke for å fremme FLTs og fagbevegelsens syn i våre saker. Vi i FLT ønsker Johan Martin velkommen til LO-familien og fagbevegelsen, sier Simmenes. Dessuten er det kjekt at det blir en bergenser til på forbundskontoret, sier forbundsleder og bergenser Simmenes. På hjemmesiden til NHO foreningen Arbeid & Inkludering sier styreleder Petter Refsnes at Leikvoll har satt sine spor. – Jeg vil på vegne av styret og bransjen rette en stor takk til Leikvoll for den innsatsen han gjennom 17 år har lagt ned. Han har vært en visjonær leder og en pådriver for faglig utvikling og fornyelse i tilbudene til arbeidssøkerne og næringslivet. Leikvoll har også vært en uredd og tydelig stemme i den offentlige debatten. Han har blant annet hatt et særlig engasjement for alle de mange tusen som står årevis i kø og venter på å få et arbeidsrettet tilbud. 2015 ble et rekordår hvor bransjen hjalp 7000 personer ut i ordinær jobb, sier Refsnes.