Nyheter > FLT om ny regjering
– FLT samarbeider gjerne med den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H) om en ny kompetansereform for livslang læring. Vi håper at den nye regjeringen mener alvor når den vil sette i gang en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato. En riktig, men meget ressurskrevende målsetting som krever felles innsats. Vi tar det for gitt at statsråden vil samarbeide med partene i arbeidslivet for å realisere dette. FLT driver selv med etter- og videreutdanning med stor suksess. Vi deler gjerne våre erfaringer med statsråd Sanner og Regjeringen som et av våre bidrag for å kunne lykkes med dette prosjektet, mener Madsen. Han har for øvrig også merket seg at Solberg II- regjeringen vil prioritere og oppgradere statusen til yrkesfagene og fagskolene. FLT støtter også dette.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har mye å bevise

– FLT som organiserer et flertall av veilederne i attførings- og vekstbedriftene, hilser velkommen en dugnad for å få flere i jobb. Vi savner likevel satsningen på de positive virkemidlene blant annet med tett og god oppfølging fra attføringsapparatet for å lose folk til jobb hos seriøse arbeidsgivere. Her må Hauglie (H) levere, sier Madsen.

Verre med Venstre i Regjering?

Madsen fremholder videre at han er skuffet, men ikke overrasket over regjeringsplattformens formuleringer om fremtidens arbeidsliv. Regjeringen vil fortsette arbeidet med «å modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven til det arbeidslivet som både arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker». Her må statsråd Hauglie og regjeringen bevise at man også ønsker å samarbeide til beste for arbeidstakerne. – Jeg er nemlig redd for at slik «modernisering og tilpasning» snarere betyr uthuling av arbeidsmiljøloven. Vi vil få mer bruk av midlertidig ansatte og fortsatt fri flyt av bemanningsselskaper. Den nye regjeringen støtter heller ikke opp om den norske modellen og det organiserte arbeidslivet, mener forbundslederen. – Ja, det skremmer meg faktisk når jeg videre leser i regjeringsplattformen: «Regjeringen anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert». Det er god grunn til å stille spørsmål om ikke en blåblå regjering med Venstre på laget vil bidra ytterligere til et stadig mer uorganisert arbeidsliv. Statsråd Hauglie vil nok merke at FLT og resten av fagbevegelsen fortsatt kommer til å kjempe for et velfungerende og organisert arbeidsliv, sier Madsen. Intervju ved Johan Martin Leikvoll