Nyheter > FLT og Addisco vant innovasjonspris
UNI pris 2016 2

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes var svært stolt over å ha mottatt innovasjonsprisen til UNI P&M (Professionals and Managerial Staff) for FLT og Addisco sitt arbeid for å fremme livslang læring for FLTs medlemmer.

UNI er en verdensomfattende oganisasjon med medlemsforbund som organiserer mer enn 15 millioner medlemmer. Prisen deles ut innen fire kategorier til forbund som har utmerket seg på en fremragende måte med satsning, prosjekter eller kampanjer. UNI pekte blant annet på forbundets satsning innen livslang læring siden 1992 da forbundet forhandlet de første 30 ørene til forbundets stipendordning til etter- og videreutdanning. Videre fremhevet UNI at stipendordningen bruker mer enn 20 millioner kroner årlig til utdanning av forbundets medlemmer. Addisco ble omtalt som en viktig del av programmet. Mer enn 600 av forbundets medlemmer tar kompetansegivende utdanning gjennom Addisco hvert år. Dette er finansiert av forbundets stipendordning til etter- og videreutdanning. Fra fagutdanning til mastergrad er Addisco sitt slagord. Tusenvis av forbundets medlemmer har gjennom årene videreutdannet seg ved hjelp av utdanningsselskapet, som er spesialist på livslang læring og en viktig medlemsfordel. – Dette er en anerkjennelse av forbundets mangeårig satsning på utdanning, sier forbundsleder Jonny Simmenes. Han forteller at det har vært en fantastisk utvikling i kurstilbud og at prisen også er en takk til Addisco som drives svært godt. Det er også et bevis på at FLT fra 90-tallet med visjoner fra tidligere forbundsleder Magnus Midtbø tenkte rett. – Det er også imponerende at så mange av våre medlemmer kombinerer studier ved siden av familie og arbeid, avslutter Simmenes. De siste 5 årene har stipendordningen utbetalt mer enn 100 millioner kroner til etter- og videreutdanning for våre medlemmer. Et annet eksempel på forbundets satsing på utdanning er FLTs Utdanningspris på inntil kr 150.000,- som deles ut hvert år. Prisen finnes her.